Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r.

sygn. UA.6733.7.2019 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualizacja: 14.06.2019 Utworzono: 14.06.2019
Raport o stanie Gminy Sandomierz za rok 2018

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego

Aktualizacja: 22.05.2019 Utworzono: 22.05.2019
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.04.2019 r.

o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:
 

Aktualizacja: 13.05.2019 Utworzono: 13.05.2019
Zmiana wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Począwszy od  dnia 1 maja 2019 r. ulegają zmianie stawki w/w opłat.

Aktualizacja: 06.05.2019 Utworzono: 06.05.2019
Informacja o jednostkach świadczących nieodpłatne poradnictwo prawne

i poradnictwo obywatelskie na terenie Sandomierza.

Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Informacja o zmianie konta bankowego

dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

Aktualizacja: 21.01.2019 Utworzono: 21.01.2019
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza sygn.NK.7240.197.2018.TPI2

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Informacja o zmianie konta bankowego dla opłat za odpady komunalne

Od dnia 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana konta bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualizacja: 13.12.2018 Utworzono: 13.12.2018
Decyzja RZ.RET.070.4.62.2018.MK

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg oraz części gmin Nowa Dęba, Sandomierz, Grębów na okres 3 lat

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Decyzja KR.RET.070.234.2018

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sandomierz na okres 3 lat, ustaloną przez PGKiM w Sandomierzu

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Komunikat. Zaproszenie Burmistrza Sandomierza do składania wniosków.

W związku z obowiązkiem usunięcia eternitu z budynków mieszkalnych i gospodarczych

Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010
Komunikat o zniesieniu opłat za wydanie dowodu osobistego.

Uprzejmie informujemy, że od 01 stycznia 2010 roku  za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat.

Aktualizacja: 06.01.2010 Utworzono: 06.01.2010

archiwum... Początek strony