OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu

w dniach od 28 stycznia 2020 r. do 25 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu – Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz (wejście od ul. Oleśnickich).

powrót...
Informacja zatwierdzona przez Małgorzata Szyprowska dnia 20.01.2020
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.01.2020. Wygasa 26.02.2020. Odsłon 81811
Początek strony