Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W dniu 31 lipca 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w siedzibie Rady Miasta Sandomierza - Plac Poniatowskiego 1, sala nr 103, parter - odbędzie się posiedzenie

Aktualizacja: 23.07.2019 Utworzono: 23.07.2019
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta

W dniu 30 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w siedzibie Rady Miasta Sandomierza - Plac Poniatowskiego 1, sala nr 103, parter - odbędzie się posiedzenie

Aktualizacja: 22.07.2019 Utworzono: 22.07.2019
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

W dniu 07 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w siedzibie Rady Miasta Sandomierza - Plac Poniatowskiego 1, sala nr 103, parter - odbędzie się posiedzenie

Aktualizacja: 22.07.2019 Utworzono: 22.07.2019
Decyzja Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 lipca 2019 r.

sygn. GN.6831.5.2019.ASA orzekająca zatwierdzenie z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym -

Aktualizacja: 19.07.2019 Utworzono: 19.07.2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 lipca 2019 r.

sygn. UA.6733.9.2019.MSZ - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualizacja: 19.07.2019 Utworzono: 19.07.2019
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu

z dnia 12 lipca 2019 r. w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej - w sprawie obsadzenia mandatu w okręgu wyborczym Nr 69 w Sandomierzu.

Aktualizacja: 17.07.2019 Utworzono: 12.07.2019
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

z dnia 10 lipca 2019 r., sygn. WOO-I.420.27.2019.KT.8 - zawiadomienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Aktualizacja: 12.07.2019 Utworzono: 12.07.2019
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE

z dnia 08 lipca 2019 r., sygn. KR.ZUZ.4.421.97.2019.MO/4895 - o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Aktualizacja: 11.07.2019 Utworzono: 08.07.2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 lipca 2019 r.

sygn. UA.6733.7.2019.IZ - zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualizacja: 11.07.2019 Utworzono: 11.07.2019
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu

z dnia 5 lipca 2019 r. w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej - dane o zarejestrowanych kandydatach w okręgu wyborczym nr 69 w Sandomierzu

Aktualizacja: 10.07.2019 Utworzono: 10.07.2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 lipca 2019 r.

sygn. UA.6733.8.2019.T.B. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualizacja: 10.07.2019 Utworzono: 10.07.2019
Konkurs ofert na wybór realizatora

Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2019-2022

Aktualizacja: 02.07.2019 Utworzono: 02.07.2019
Ogłoszenie o aktualizacji Podstawowej Kwoty Dotacji na rok 2019

Ogłoszenie zawiera określenie podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Sandomierz

Aktualizacja: 26.06.2019 Utworzono: 26.06.2019
Informacja o jednostkach świadczących nieodpłatne poradnictwo prawne

i poradnictwo obywatelskie na terenie Sandomierza.

Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Informacja o zmianie konta bankowego

dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

Aktualizacja: 21.01.2019 Utworzono: 21.01.2019
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza sygn.NK.7240.197.2018.TPI2

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Informacja o zmianie konta bankowego dla opłat za odpady komunalne

Od dnia 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana konta bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualizacja: 13.12.2018 Utworzono: 13.12.2018
Decyzja RZ.RET.070.4.62.2018.MK

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg oraz części gmin Nowa Dęba, Sandomierz, Grębów na okres 3 lat

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Decyzja KR.RET.070.234.2018

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sandomierz na okres 3 lat, ustaloną przez PGKiM w Sandomierzu

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Komunikat. Zaproszenie Burmistrza Sandomierza do składania wniosków.

W związku z obowiązkiem usunięcia eternitu z budynków mieszkalnych i gospodarczych

Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010
Komunikat o zniesieniu opłat za wydanie dowodu osobistego.

Uprzejmie informujemy, że od 01 stycznia 2010 roku  za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat.

Aktualizacja: 06.01.2010 Utworzono: 06.01.2010

archiwum... Początek strony