Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego

świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego, w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia.
Aktualizacja: 17.05.2019 Utworzono: 17.05.2019

archiwum... Początek strony