Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych

przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:
Aktualizacja: 07.12.2017 Utworzono: 07.12.2017

archiwum... Początek strony