Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego

świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego, w zakresie: Kultury fizycznej i sportu
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019

archiwum... Początek strony