Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych.

Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w 2020 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego
Aktualizacja: 24.01.2020 Utworzono: 24.01.2020

archiwum... Początek strony