Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert (wygasły...)

przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:
- Kultury Fizycznej i Sportu,
- Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.
Termin składania ofert upływa w dniu 31 stycznia 2013 r., godz. 15.00.
W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Ogłoszenie o konkursie oraz wzory dokumentów w załącznikach.

 


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.01.2013
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.01.2013. Wygasa 01.02.2013. Odsłon 2416, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony