(...) zadanie inwestycyjne polegające na remoncie pomieszczeń parteru Ratusza w Sandomierzu na dział

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 14.11.2018
(...)”Budowa kanalizacji przy ul. Błonie”. Ww. zadanie realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.06.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Aktualizacja: 08.11.2018 Utworzono: 08.11.2018
Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy i adaptacji szkoły podstawowej na żłobek i miejsca św

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Aktualizacja: 13.12.2017 Utworzono: 13.12.2017

archiwum... Początek strony