Dzierżawa nieruchomości przy ul. Jaśminowej w Sandomierzu

Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Aktualizacja: 19.05.2020 Utworzono: 19.05.2020
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Błonie

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Błonie
Aktualizacja: 15.05.2020 Utworzono: 15.05.2020
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza

w sprawie dysponowania wolnym lokalem mieszkalnym w budynku przy ulicy Ogrodowej 4 w Sandomierzu
Aktualizacja: 13.05.2020 Utworzono: 13.05.2020
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza

w sprawie dysponowania wolnym lokalem mieszkalnym w budynku przy ulicy Króla 8 w Sandomierzu
Aktualizacja: 13.05.2020 Utworzono: 13.05.2020
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza

w sprawie dysponowania wolnym lokalem mieszkalnym w budynku przy ulicy Króla 8 w Sandomierzu
Aktualizacja: 13.05.2020 Utworzono: 13.05.2020
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierz przy ul. Piaski - cz. I

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski
Aktualizacja: 07.05.2020 Utworzono: 07.05.2020
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierz przy ul. Piaski - cz. II

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski
Aktualizacja: 07.05.2020 Utworzono: 07.05.2020
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Błonie w Sandomierzu

Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem pod uprawy rolne
Aktualizacja: 07.05.2020 Utworzono: 07.05.2020
Sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu

Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Aktualizacja: 07.05.2020 Utworzono: 07.05.2020
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

położonego przy ul. Maciejowskiego 11/8 w Sandomierzu - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Aktualizacja: 07.05.2020 Utworzono: 07.05.2020
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

położonego przy ul. Maciejowskiego 8/15 w Sandomierzu - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Aktualizacja: 07.05.2020 Utworzono: 07.05.2020
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu garażowego

położonego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Aktualizacja: 07.05.2020 Utworzono: 07.05.2020
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Zarzekowice w Sandomierzu

Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
Aktualizacja: 04.05.2020 Utworzono: 04.05.2020
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Słowackiego w Sandomierzu

Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Aktualizacja: 29.04.2020 Utworzono: 29.04.2020

archiwum... Początek strony