Dzierżawa nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
Aktualizacja: 16.10.2019 Utworzono: 16.10.2019
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaski w Sandomierzu - przetargi w dniu 12.11.2019 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski
Aktualizacja: 10.10.2019 Utworzono: 10.10.2019
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaski w Sandomierzu - przetargi w dniu 13.11.2019 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski
Aktualizacja: 10.10.2019 Utworzono: 10.10.2019
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Jaśminowej w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Aktualizacja: 07.10.2019 Utworzono: 07.10.2019
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości -

działek o nr ewid. 1027/17 i 1027/23 położonych w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej
Aktualizacja: 07.10.2019 Utworzono: 07.10.2019

archiwum... Początek strony