licencje na przewozy taksówkowe

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Opatowska 3a
tel. 015/644-01-00, wew. 130

Wymagane dokumenty:
·        Wniosek o wydanie licencji na przewozy taksówkowe, który zawierał będzie:
-         tytuł  prawny do dysponowania pojazdem
-         kopię  dowodu  rejestracyjnego  i   prawa  jazdy
-         zaświadczenie  o  niekaralności
-         kopia  nr  REGON
-         Kopia  nr  NIP
-         świadectwo  legalizacji  taksometru
-         zaświadczenie o ukończenie  szkolenia  z  zakresu  wykonywania  transportu drogowego  taksówką  lub  wykazanie  się  co  najmniej  5-letnią  praktyką  w  zakresie  wykonywania  tego  transportu
-         zaświadczenie  o  dodatkowym badaniu  technicznym  jeżeli  samochód przystosowany  jest  do  zasilania  gazem.

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 /parter/ wraz z opłatą skarbową: 5,00 zł za wniosek oraz 0,50 zł za każdy załącznik, którą należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 /I piętro - kasa/.

Podstawa prawna
 
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – o transporcie drogowym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm./

 


Opłaty  za  czynności  administracyjne  związane  z  udzielaniem  i  wydawaniem  uprawnień  na  wykonywanie  transportu  drogowego  osób  określa  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  grudnia  2001 r. /Dz. U.  z  2001 r. Nr  150 poz. 1685/

Czas załatwienia :
Od daty wpłynięcia zgłoszenia pisemnego – maksymalnie miesiąc.

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.08.2004 10:55
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.08.2004 10:55. Odsłon 1753, Wersja 4ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 13  
Początek strony