zajęcie pasa drogowego na cele budowlane

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Opatowska 1

tel. (15) 644-01-75

Wymagane dokumenty:
·        Wniosek o zajęcie pasa drogowego, który zawiera:
-         nazwę jednostki
-         określenie nazwy zajmowanego pasa drogowego
-         określenie celu zajęcia
-         planowany okres zajęcia pasa
-         określenie powierzchni zajęcia pasa drogowego
-         określenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ruch kołowego i pieszego
-         kserokopię pozwolenia na budowę
-         dołączoną mapę sytuacyjno – wysokościową  1:500


Sposób załatwienia sprawy:
Druki dostępne w  BIP, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3, oraz Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym.
Wniosek o zajęcie pasa drogowego składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 /parter/.


Czas załatwienia:
Od złożenia właściwie wypełnionego wniosku o zajęcie pasa drogowego – maksymalnie 14 dni.


Druki do pobrania:
- wniosek o zajęcie pasa drogowego część 1 
[w formacie Word]   [w formacie PDF]
- wniosek o zajęcie pasa drogowego część 2 - umieszczenie urządzenia obcego  
[w formacie Word]    [w formacie PDF]

 


Podstawa prawna :
Sposób naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego określa Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych  (Dz. U. Nr 6, pozycja 33 z 1986 r. z  późn. zm.), § 10  ust. 1, 2 pkt. 2 oraz ust. 3.

Informacja zatwierdzona przez Piotr Cieszkowski dnia 27.04.2015 12:37
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.04.2015 12:37. Odsłon 2750, Wersja 24ikona drukuj
Wersja : lewy  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Początek strony