Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 1 
tel. (15) 8154 -209

Wymagane dokumenty
·        Wniosek/zgłoszenie na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów powinien zawierać:
-         dane wnioskodawcy
-         dane dotyczące gatunku drzewa /krzewu/, obwodu jego pnia na wyskokości 5 i 130 cm nad powieszchnią gruntu;
-         przeznaczenie terenu na jakim rośnie drzewo/krzew;
-         przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu

 

  • Niezbędne załaczniki wymieniono we wniosku/zgłoszeniu (m.in. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/zgoda właściciela nieruchomości, mapa/rysunek sytuacyjny z zaznaczeniem usytuowania drzew/krzewów na działce).

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

obowiązuje właścicieli/zarządców/dzierżaców nieruchomości prowadzących na niej działalność gospodarczą oraz instytucje.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzew

obowiązuje w wypadku egzemplarzy znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

[ Tu pobierz wniosek ]

[ Tu pobierz zgłoszenie ]

 

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 (parter).


Czas załatwienia :
Od daty wpływu zgłoszenia pisemnego – maksymalnie miesiąc.

Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 2016 r. poz. 2134 z poźń. zm.)
 

Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 04.01.2018 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.01.2018 11:17. Odsłon 2132, Wersja 22ikona drukuj
Wersja : lewy  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Początek strony