zamiana mieszkań

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Rynek 2 
tel. (0-15) 644-01-27

Wymagane dokumenty
·        Wniosek o zamianę mieszkania, który zawierał będzie:
-         dane osobowe wnioskodawcy
-         opis warunków zamieszkania
-         wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy na 1 osobę
-         liczbę członków rodziny uprawnionych do zamieszkania z wnioskodawcą
-         poświadczenie zameldowania
-         uzasadnienie wniosku
-         w przypadku zamiany z inną osobą, wskazanie tej osoby, oraz adresu lokalu, który ma być objęty zamianą.


Sposób załatwienia sprawy:
Druki dostępne w Wydziale Nadzoru Komunalnego.
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego
składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 (parter). Złożone wnioski opiniuje Komisja Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza. 


 Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

(Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.)Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.07.2007 14:52
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.07.2007 14:52. Odsłon 2731, Wersja 6ikona drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 13  
Początek strony