zamiana mieszkań

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Opatowska 3a
tel. 015/832-22-28, wew. 127

Wymagane dokumenty
·        Wniosek o zamianę mieszkania, który zawierał będzie:
-         dane osobowe wnioskodawcy
-         opis warunków zamieszkania
-         wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy na 1 osobę
-         liczbę członków rodziny uprawnionych do zamieszkania z wnioskodawcą
-         poświadczenie zameldowania
-         uzasadnienie wniosku
-         w przypadku zamiany z inną osobą, wskazanie tej osoby, oraz adresu lokalu, który ma być objęty zamianą.

 
Sposób załatwienia sprawy:
Druki dostępne w Wydziale Nadzoru Komunalnego.
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego
składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 /parter/. Złożone wnioski opiniuje Komisja Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza. 


 Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

/ Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm./Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 06.05.2004 10:23
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.05.2004 10:23. Odsłon 2648, Wersja 3ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 13  
Początek strony