Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 r

Oświadczenia majątkowe za rok 2011
Burmistrza, Zastępcy Burmistrza,  Skarbnika Miasta, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta.
[Podstawa prawna: art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 152,
poz. 1591 z późn. zm.)]

 

Burmistrz Sandomierza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnik Miasta:
Borowski Jerzy - Burmistrz Sandomierza - [oświadczenie]
Bronkowski Marek - Zastępca Burmistrza - [oświadczenie]
    [korekta]
Kondek Ewa -
Zastępca Burmistrza - [oświadczenie]

Gradziński Cezary - Skarbnik Miasta - [oświadczenie]

 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta:

Głowacka-Dzieciuch Iwona - [oświadczenie]
Grębowiec Barbara - [oświadczenie]
Orchowska Anna - [oświadczenie]
Polak Wiesław - [oświadczenie]
Przyłucka Aneta  -  [oświadczenie]

Tarnawska Dorota - [oświadczenie]


 

Kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające
i członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną:

Chabel Janusz - [oświadczenie]
Ciszkiewicz Marcin  -  [oświadczenie] 
Dumin Wojciech - [oświadczenie]
Dygas Mieczysław - [oświadczenie]
Gosek Waldemar - [oświadczenie]
Gracz Ewa -  [oświadczenie]
Grządkowska Elżbieta - [oświadczenie] 
Hajduk Agata -
[oświadczenie]
Kawiorski Leszek - [oświadczenie]
Krzelowski Kazimierz - [oświadczenie] 
Komenda Halina -
[oświadczenie]
Orzeł Jan -  [oświadczenie] 
Pacholczak-Sudy Renata  -  [oświadczenie]
Przyłucki Tadeusz - [oświadczenie]
Rożek Barbara - [oświadczenie]
Sobolewska Elżbieta - [oświadczenie]
Socha Grzegorz - 
[oświadczenie]
Socha Tamara - [oświadczenie]
Stępień Magdalena - [oświadczenie]
Strugała Dorota -  [oświadczenie]

Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 18.09.2012 11:24
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 18.09.2012 11:24. Odsłon 1684, Wersja 7ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony