Zgłoszenie zgonu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego ul. Rynek 1 (II piętro)
tel. (0-15) 644-01-35, (0-15) 644-68-22

godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00

1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zgonu, a jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
2. Zgon osoby rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca tego zdarzenia.
3. Do zgłoszenia zgonu są zobowiązani w kolejności:

a) małżonek lub dzieci zmarłego, b) najbliżsi krewni,
c) osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały.


4. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Osoba zgłaszająca zgon winna poza tym złożyć dokument tożsamości osoby zmarłej.

Opłaty:

Trzy pierwsze odpisy sporządzone są bezpośrednio po wpisaniu aktu do ksiąg stanu cywilnego i wydawane są bezpłatnie. Każdy następny odpis skrócony kosztuje 22 zł, a odpis zupełny 33 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Nr  14102049260000110200095711

lub przy wpłatach dokonywanych poza granicami kraju  na konto:

 PKO BP 78 1020 4926 0000 1202 0024 9128.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688).

Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 08.05.2009 10:54
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 08.05.2009 10:54. Odsłon 2066, Wersja 11ikona drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  z 18  
Początek strony