Zgłoszenie zgonu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego ul. Rynek 1 (II piętro)
tel. (15) 8154 - 223, (15) 8154 - 224, (15) 8154 - 225

godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zgonu, a jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
2. Zgon osoby rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca tego zdarzenia.
3. Do zgłoszenia zgonu są zobowiązani w kolejności:

a) małżonek lub dzieci zmarłego, b) najbliżsi krewni,
c) osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały.


4. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Osoba zgłaszająca zgon winna poza tym złożyć dokument tożsamości osoby zmarłej.

Opłaty:

Trzy pierwsze odpisy sporządzone są bezpośrednio po wpisaniu aktu do ksiąg stanu cywilnego i wydawane są bezpłatnie. Każdy następny odpis skrócony kosztuje 22 zł, a odpis zupełny 33 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Nr  27 9429 0004 2001 0000 1300 0006  BS  SANDOMIERZ
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688).

Informacja zatwierdzona przez Leszek Komenda dnia 11.12.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 11.12.2017 11:58. Odsłon 956, Wersja 16ikona drukuj
Wersja : lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony