„Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu przy ul. L.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.350.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 02.04.2020 Utworzono: 24.03.2020
Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w granicach administracyj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.350.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 02.04.2020 Utworzono: 19.03.2020

archiwum... Początek strony