„Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parków, dróg stanowiącyc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 221 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 21.09.2018 Utworzono: 21.09.2018
Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administrac

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 20.09.2018 Utworzono: 20.09.2018
”Budowa kanalizacji przy ul. Błonie” (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 20.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
„Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 221 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 10.09.2018 Utworzono: 10.09.2018
„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 221 000 EURO -USŁUGA
Aktualizacja: 10.09.2018 Utworzono: 10.09.2018
zadanie inwestycyjne polegające na remoncie pomieszczeń parteru Ratusza w Sandomierzu na działce nr

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 05.09.2018 Utworzono: 05.09.2018

archiwum... Początek strony