„Remont ulicy Mickiewicza”. Zadanie realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 24.04.2019 Utworzono: 24.04.2019
,,Remont budynku mieszkalnego przy ul. Trześniowskiej 46A w Sandomierzu, uszkodzonego w wyniku pożar

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Aktualizacja: 15.04.2019 Utworzono: 15.04.2019
ODNOWIENIE ELEWACJI I DACHÓW ZABYTKOWYCH KAMIENIC NA STARYM RYNKU (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Aktualizacja: 10.04.2019 Utworzono: 10.04.2019

archiwum... Początek strony