Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń użytkowych (wygasły...)

Burmistrz Miasta Sandomierza o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń oznakowanych nr 204,205,220,221 oraz wspólnego użytkowania części korytarza i wc, o łącznej powierzchni użytkowej 106,40 m2, położonych na I piętrze, budynku, którego właścicielem jest Gmina Miejska Sandomierz, w którym prowadzona jest działalność z zakresu usług ochrony zdrowotnej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” przy ul. Armii Krajowej 3 w Sandomierzu, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych w ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ww. pomieszczenia wyposażone są
w instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektryczną, telefoniczną, piorunochronną, ochrony od porażeń.

powrót...
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2009
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2009. Wygasa 31.03.2009. Odsłon 1220, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony