„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 221 000 EURO - USŁUGI
Aktualizacja: 20.08.2019 Utworzono: 16.07.2019

archiwum... Początek strony