Gospodarka Komunalna, Komunikacja Miejska

WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO

    siedziba - Plac Poniatowskiego 1,

 Naczelnik Wydziału - Jacek Kuliga - tel. 15/644-01-31

pozostałe tel. do Wydziału:

(15) 644-01-27; 

(15) 644-01-30;

(15) 644-01-76,

(15) 644-01-86 ,

(15) 644-02-06,

(15) 644-02-09,

(15) 644-01-81

 

 

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU

- Wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób,
- Wydawanie licencji na przewozy taksówkowe,
- Prowadzenie spraw dotyczących nielegalnego gromadzenie odpadów i zrzutu ścieków,
- Prowadzenie spraw z zakresu stosunków wodnoprawnych, w tym szkodliwego oddziaływania zmiany stosunków wodnoprawnych na posesje sąsiednie,
- Zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia (przydomowe oczyszczalnie ścieków),
- Realizacja zadań z zakresu organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kanalizacji deszczowej,
- Zapewnienie utrzymania porządku i czystości w mieście,
- Prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania,
- Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy agresywnej,
- Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
- Prowadzenie spraw dotyczących wynajmu lokali mieszkaniowych i użytkowych, socjalnych, zamiany mieszkań,
- Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
- Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placów targowych i parkingów miejskich,
- Utrzymanie cmentarzy komunalnych, wojennych i wojskowych istniejących na terenie Miasta,
- Nadzór nad grupami robót publicznych,

 

Więcej informacji, druki wniosków i terminy - do pobrania w katalogu "MOJA SPRAWA".

 

Ogłoszenie dla właścicieli i zarządców nieruchomości, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy. (2008 r.):

1. Treść ogłoszenia (pobierz)
2. Załącznik Nr 1 dot. czynszu (pobierz)
3. Treść Rozporządzenia (pobierz)

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 04.08.2016 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.09.2017 13:34. Odsłon 8078, Wersja 43ikona drukuj
Wersja : lewy  33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
Początek strony