Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

UCHWAŁA NR 22/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sandomierza

[POBIERZ]

 

UCHWAŁA NR 62/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

[POBIERZ]

 

UCHWAŁA NR 120/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2018 roku

[POBIERZ]

 

UCHWAŁA NR 132/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Miasto Sandomierz

[POBIERZ] 

Informacja zatwierdzona przez Urszula Wicher dnia 05.11.2018 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.11.2018 11:30. Odsłon 409, Wersja 4ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony