Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap 1

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 04.12.2017 Utworzono: 04.12.2017
Budowa parkingów przy „wałodrodze” w Sandomierzu

 
Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 22.11.2017 Utworzono: 22.11.2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy i adaptacji szkoły podstawowej na żłobek i miejsca św

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 10.11.2017 Utworzono: 10.11.2017
Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek użyteczności publicznej

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 06.11.2017 Utworzono: 06.11.2017
Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina w Sandomierzu

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 24.10.2017 Utworzono: 24.10.2017
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudniony

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Sandomierz
Aktualizacja: 14.09.2017 Utworzono: 14.09.2017
„Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami u

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 30.08.2017 Utworzono: 30.08.2017
Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap 1

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 28.06.2017 Utworzono: 28.06.2017
„Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu“ na działkach nr ewid. 938/7, 938/8, 938/9 i 962

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 05.06.2017 Utworzono: 05.06.2017
„Przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu etap 1”

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 02.06.2017 Utworzono: 02.06.2017
„Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap I”

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 19.04.2017 Utworzono: 19.04.2017
„Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu“

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 27.03.2017 Utworzono: 27.03.2017
„Letnie utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Miasta Sandomierz w roku 2017”

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 27.03.2017 Utworzono: 27.03.2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanego do realizacji zadania inwes

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Remont podłogi w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 20.03.2017 Utworzono: 20.03.2017
„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy pięciu ulic (dróg gminnych)

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 23.02.2017 Utworzono: 23.02.2017
Usługa ubezpieczenia Gminy Miejskiej Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
Aktualizacja: 23.02.2017 Utworzono: 23.02.2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanego do realizacji zadania inw

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 16.01.2017 Utworzono: 16.01.2017
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomier

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 12.12.2016 Utworzono: 12.12.2016
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sandomierza w sezonie 2016/2017

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 25.10.2016 Utworzono: 25.10.2016
„ Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na jej podstawie dla zadania inwestycyjnego p

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 14.10.2016 Utworzono: 14.10.2016
Remont – przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 26.09.2016 Utworzono: 26.09.2016
Remont i przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznak

Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja: 22.09.2016 Utworzono: 22.09.2016
Remont – przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Aktualizacja: 26.08.2016 Utworzono: 26.08.2016

aktualne... Początek strony