Obwieszczenia wyborcze

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24 października 2018 r.
O wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego

[POBIERZ]

 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24 października 2018 r.
O wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

[POBIERZ]

 

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SANDOMIERZU z dnia 28 września 2018 r.

O przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Sandomierza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

[POBIERZ]

 

UCHWAŁA NR 6/2018 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SANDOMIERZU z dnia 28 września 2018 r.

 

W sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Sandomierza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

[POBIERZ]

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2018 r.

 

O okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

[POBIERZ]

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY SANDOMIERSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 r.

 

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

[POBIERZ]

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SANDOMIERZA z dnia 22 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej

[POBIERZ] 

 

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  

[POBIERZ]

 

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

[POBIERZ]

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ  [POBIERZ]

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

[POBIERZ]

 

UCHWAŁA NR 5/2018 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SANDOMIERZU z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie skreślenia nazwiska z listy kandydatów do rady miasta Sandomierz

[POBIERZ]

 

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie ustalenia terminu losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w celu powołania w mieście Sandomierz obwodowych komisji wyborczych

[POBIERZ]

 

ZARZĄDZENIE NR 175/2018/OR BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA  z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia czynności losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

[POBIERZ]

 

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SANDOMIERZU  z dnia 27 września 2018 r.

o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rady miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

[POBIERZ]

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

[POBIERZ INFORMACJĘ]

[POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 1]

[POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 2]

 

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SANDOMIERZU z dnia 3 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Sandomierza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

[POBIERZ]

 

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SANDOMIERZU  z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Sandomierza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

[lista - okręg nr 1]

[lista - okręg nr 2]

[lista - okręg nr 3]

 

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (wyciąg obejmujący komisje w Sandomierzu)

[POBIERZ]

 

POSIEDZENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W SANDOMIERZU

Pierwsze posiedzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w czwartek, 4 października 2018 r. w sali Rady Miasta w Ratuszu. Obecność obowiązkowa.

[POBIERZ HARMONOGRAM SPOTKAŃ]

 

UCHWAŁA NR 8/2018 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SANDOMIERZU powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych do rady miasta i na burmistrza w wyborach 2018, z dnia 05 października 2018 r.

w sprawie stwierdzenia wad zgłoszenia kandydatów do rady miasta Sandomierz

[POBIERZ]

 

UCHWAŁA NR 9/2018 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SANDOMIERZU powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych do rady miasta i na burmistrza w wyborach 2018 r, z dnia 08 października 2018 r.

w sprawie stwierdzenia usunięcia wad zgłoszenia kandydatów do rady miasta Sandomierz

[POBIERZ]

 

OBWIESZCZENIA WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KIELCACH  z dnia 28 września 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

[POBIERZ]

 

OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SANDOMIERZU  z dnia 28 września 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

[POBIERZ]

 

UCHWAŁA NR 10/2018 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SANDOMIERZU  z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia poprawek w dokumentach związanych z kandydowaniem do rady miasta Sandomierza

[POBIERZ]

 

TRANSPORT DO LOKALI WYBORCZYCH - INFORMACJA

Burmistrz Sandomierza informuje o możliwości dowożenia osób schorowanych z ograniczeniami ruchowymi do lokali wyborczych na terenie miasta

[POBIERZ INFORMACJĘ]

 

UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SANDOMIERZU z dnia 22 października 2018 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

[POBIERZ]

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.10.2018 0:00
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 26.10.2018 14:22. Odsłon 2525, Wersja 41ikona drukuj
Wersja : lewy  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
Początek strony