Rok 2016
Sortowanie wyników: Numer Z dnia  
Numer: XXI/198/2016, Z dnia: 03.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxi-198-2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 09.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.02.2016 , wersja 1
Numer: XXI/199/2016, Z dnia: 03.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxi-199-2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 09.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.02.2016 , wersja 1
Numer: XXI/200/2016, Z dnia: 03.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxi-200-2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 09.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.02.2016 , wersja 1
Numer: XXI/201/2016, Z dnia: 03.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxi-201-2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 09.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.02.2016 , wersja 1
Numer: XXI/202/2016, Z dnia: 03.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia na terenie miasta Sandomierza projektu Akademii Młodych Orłów

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxi-202-2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 09.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.02.2016 , wersja 1
Numer: XXI/203/2016, Z dnia: 03.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxi-203-2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 09.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.02.2016 , wersja 1
Numer: XXI/204/2016, Z dnia: 03.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxi-204-2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 09.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.02.2016 , wersja 1
Numer: XXI/205/2016, Z dnia: 03.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie
Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxi-205-2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 09.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.02.2016 , wersja 1
Numer: XXI/206/2016, Z dnia: 03.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych
prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxi-206-2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 09.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.02.2016 , wersja 1
Numer: XXI/207/2016, Z dnia: 03.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxi-207-2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 09.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.02.2016 , wersja 1
Numer: XXII/208/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_208_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXII/209/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_209_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXII/210/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_210_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXII/211/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_211_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXII/212/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_212_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXII/213/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_213_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXII/214/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_214_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 02.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 2
Numer: XXII/215/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia woli przeznaczenia środków finansowych w wysokości 50% kwoty
zaoszczędzonej w ramach grupowego zakupu gazu dla Oddziału Paliatywnego Szpitala
Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_215_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXII/216/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_216_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXII/217/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_217_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXII/218/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_218_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXII/219/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_219_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 02.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 2
Numer: XXII/220/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_220_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXII/221/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana: XXI/204/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/204/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_221_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 02.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.06.2016 , wersja 2
Numer: XXII/222/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana: XXI/205/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/205/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_222_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 02.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.06.2016 , wersja 2
Numer: XXII/223/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_223_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXII/224/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, organizacyjnej, administracyjnej jednostki
organizacyjnej Gminy Sandomierz – Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_224_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXII/225/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana: XX/193/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/193/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r.
w sprawie rzekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz" Zespołu Ekonomiczno-dministracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej SandomierzSamorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_225_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 02.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.06.2016 , wersja 2
Numer: XXII/226/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_226_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXII/227/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu oraz nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_227_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXII/228/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Statutu Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_228_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXII/229/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2016 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_229_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXII/230/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta
Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_230_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXII/231/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Sandomierza miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii_231_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/232/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_232_2016 (1).pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/233/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_233_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/234/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_234_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/235/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_235_2016 (4).pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/236/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_236_2016 (5).pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/237/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_237_2016 (6).pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/238/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_238_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/239/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_239_2016 (8).pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/240/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację
w 2016 roku zadania pn. „Wymiana nawierzchni na ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu”.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_240_2016 (9).pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/241/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_241_2016 (10).pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/242/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_242_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/243/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2016 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej ”Porównania„

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_243_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/244/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_244_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/245/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_245_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/246/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_246_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/247/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_247_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/248/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia miejsc, w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_248_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 13.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.06.2016 , wersja 5
Numer: XXIII/249/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_249_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/250/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do obiektu użyteczności publicznej
w Sandomierzu: Podziemnej Trasy Turystycznej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_250_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/251/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie regulaminu placów zabaw na terenie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_251_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/252/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_252_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/253/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmiany uchwały: w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji
i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_253_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/254/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana: III/5/2014

zmieniająca uchwałę Nr III/5/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 11 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów
osobowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii_254_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 13.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.06.2016 , wersja 2
Numer: XXIV/255/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv_255_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: XXIV/256/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana: XXIII/240/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/240/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia
2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację
w 2016 roku zadania pn. „Wymiana nawierzchni na ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv_256_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.06.2016 , wersja 3
Numer: XXIV/257/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv_257_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: XXIV/258/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv_258_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: XXIV/259/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv_259_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: XXIV/260/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv_260_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: XXIV/261/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv_261_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: XXIV/262/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv_262_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: XXIV/263/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv_263_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: XXIV/264/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv_264_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: XXIV/265/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana: XXIII/252/2012

w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/252/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia
2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto
Sandomierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv_265_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 28.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.06.2016 , wersja 2
Numer: XXIV/266/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie określenia terminu, częsotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv_266_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: XXIV/267/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv_267_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: XXIV/268/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv_268_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: XXV/269/2016, Z dnia: 25.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza Karolowi Bieleckiemu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv_269_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.06.2016 , wersja 1
Numer: XXV/270/2016, Z dnia: 25.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv_270_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.06.2016 , wersja 1
Numer: XXV/271/2016, Z dnia: 25.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv_271_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.06.2016 , wersja 1
Numer: XXV/272/2016, Z dnia: 25.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv_272_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.06.2016 , wersja 1
Numer: XXV/273/2016, Z dnia: 25.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv_273_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.06.2016 , wersja 1
Numer: XXV/274/2016, Z dnia: 25.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv_274_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.06.2016 , wersja 1
Numer: XXV/275/2016, Z dnia: 25.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
10 lat oraz odstąpienie od trybu przetargowego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv_275_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.06.2016 , wersja 1
Numer: XXV/276/2016, Z dnia: 25.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Miejskiej Sandomierz na lata 2016 – 2021”
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv_276_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.06.2016 , wersja 1
Numer: XXV/277/2016, Z dnia: 25.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv_277_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.06.2016 , wersja 1
Numer: XXV/278/2016, Z dnia: 25.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim
przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv_278_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.06.2016 , wersja 1
Numer: XXV/279/2016, Z dnia: 25.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim
zlokalizowanym na Pl.3 Maja w Sandomierzu

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv_279_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.06.2016 , wersja 1
Numer: XXV/280/2016, Z dnia: 25.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia pomników przyrody
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv_280_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.06.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/281/2016, Z dnia: 08.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2015 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi_281_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 15.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.06.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/282/2016, Z dnia: 08.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi_282_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 15.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.06.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/283/2016, Z dnia: 08.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi_283_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 15.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.06.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/284/2016, Z dnia: 08.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi_284_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 15.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.06.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/285/2016, Z dnia: 08.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz
na lata 2016-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi_285_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 15.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.06.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/286/2016, Z dnia: 08.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2015-2019
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi_286_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 15.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.06.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/287/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_287_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 29.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.07.2016 , wersja 2
Numer: XXVII/288/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_288_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 29.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.07.2016 , wersja 2
Numer: XXVII/289/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_289_2016 (1).pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 29.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.07.2016 , wersja 2
Numer: XXVII/290/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_290_2016 (2).pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 29.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.07.2016 , wersja 2
Numer: XXVII/291/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_291_ 2016 (3).pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 29.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.07.2016 , wersja 2
Numer: XXVII/292/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_292_2016 (4).pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/293/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_293_2016 (5).pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/294/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_294_2016 (6).pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/295/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_295_2016 (7).pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/296/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_296_2016 (8).pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/297/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_297_2016 (9).pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 08.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/298/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_298_2016 (10).pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 08.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/299/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_299_2016 (11).pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 08.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 08.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/300/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_300_2016 (12).pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 08.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/301/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana: XX/195/2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_301_2016 (13).pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 29.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.07.2016 , wersja 2
Numer: XXVII/302/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana: LII/422/2010

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/422/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lipca
2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta Sandomierza za I półrocze roku kalendarzowego.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_302_2016 (14).pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/303/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie określenia zasad zbywania przez Burmistrza Miasta Sandomierza udziałów
i akcji Gminy Miejskiej Sandomierz w spółkach prawa handlowego.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_303_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/304/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie funkcjonowania targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
w dniach 22-24 lipca 2016 roku.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_304_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/305/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza
Katedralnego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_305_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/306/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miejskiej Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_306_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/307/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania
oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii_307_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/308/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii_308_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/309/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii_309_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/310/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii_310_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/311/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii_311_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/312/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii_312_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/313/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii_313_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/314/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii_314_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/315/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii_315_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/316/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii_316_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/317/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii_317_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/318/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki akcyjnej pod firmą:
Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii_318_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/319/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii_319_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/320/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmiany nazwy "Filii Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ulicy Okrzei
8 w Sandomierzu" na
"Oddział Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ulicy Okrzei w Sandomierzu".

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii_320_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: XXIX/321/2016, Z dnia: 17.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxix_321_2016_2.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 18.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 18.08.2016 , wersja 1
Numer: XXX/322/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza Panu dr. Januszowi Kamockiemu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_322_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/323/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza Panu prof. Adamowi Myjakowi
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_323_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XXX/324/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza Panu prof. Andrzejowi Schinzlowi
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx_324_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 1
Strony:  1 2 
Początek strony