ZARZĄDZENIE NR P. 0151/ 11 /2005 (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR P. 0151/ 11 /2005
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 15.03.2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.


Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt . 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r., Nr 15 , poz. 148 z pozn. zm. / oraz Uchwały Nr XXII / 192 / 2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje :

§ 1.
I.Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.852 rozdz. 85213 §§ 4130 36.300,00 zł

§ 2.
II.Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę :


Dz.852 rozdz. 85213 §§ 4110 36.300,00 zł

§ 3.
III . Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .


§ 4.
IV. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta
Jerzy Borowski
powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 13.04.2005
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 13.04.2005. Wygasa 31.12.2005. Odsłon 2857
Początek strony