ZARZĄDZENIE NR P. 0151/ 17 /2005 (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR P. 0151/ 17 /2005
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 20 kwietnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt . 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 , Nr. 15 , poz. 148 z pózn. zm. / oraz Uchwały Nr XXII / 192 / 2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje :

§ 1.
a.Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.900 rozdz. 90015 §§ 6050 o kwotę 35.000,00 zł

§ 2.
b.Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę :


Dz.900 rozdz. 90015 §§ 6050 o kwotę 35.000,00 zł


§ 3.
III . Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .


§ 4.
1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta
Jerzy Borowski

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 20.06.2005
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 20.06.2005. Wygasa 31.12.2005. Odsłon 2857
Początek strony