ZARZĄDZENIE NR P. 0151/ 48 /2005 (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR P. 0151/ 48 /2005
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt . 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r., Nr 15 , poz. 148 z pozn. zm. / oraz Uchwały Nr XXII / 192 / 2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje :

§ 1.
I.Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.750 rozdz. 75023 §§ 4300 o kwotę 30.000,00 zł
Dz.801 rozdz. 80101 §§ 4040 o kwotę 4.000,00 zł
Dz.801 rozdz. 80101 §§ 4270 o kwotę 11.000,00 zł
Dz.801 rozdz. 80101 §§ 4300 o kwotę 35.000,00 zł
Dz.801 rozdz. 80104 §§ 4210 o kwotę 27.400,00 zł
Dz.801 rozdz. 80110 §§ 4210 o kwotę 13.000,00 zł
Dz.900 rozdz. 90003 §§ 4300 o kwotę 190.000,00 zł
Dz.900 rozdz. 90095 §§ 4100 o kwotę 25.000,00 zł
Dz.900 rozdz. 90095 §§ 4270 o kwotę 20.000,00 zł
Dz.900 rozdz. 90095 §§ 8070 o kwotę 100.000,00 zł
Dz.921 rozdz. 92195 §§ 4210 o kwotę 20.000,00 zł

§ 2.
II.Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę :


Dz.750 rozdz. 75023 §§ 4210 o kwotę 30.000,00 zł
Dz.801 rozdz. 80101 §§ 4210 o kwotę 14.000,00 zł
Dz.801 rozdz. 80101 §§ 4260 o kwotę 35.000,00 zł
Dz.801 rozdz. 80101 §§ 4410 o kwotę 1.000,00 zł
Dz.801 rozdz. 80104 §§ 4270 o kwotę 12.400,00 zł
Dz.801 rozdz. 80104 §§ 4300 o kwotę 15.000,00 zł
Dz.801 rozdz. 80110 §§ 4300 o kwotę 13.000,00 zł
Dz.900 rozdz. 90003 §§ 6650 o kwotę 190.000,00 zł
Dz.900 rozdz. 90015 §§ 4260 o kwotę 30.000,00 zł
Dz.900 rozdz. 90015 §§ 4300 o kwotę 20.000,00 zł
Dz.900 rozdz. 90095 §§ 4010 o kwotę 20.000,00 zł
Dz.900 rozdz. 90095 §§ 4110 o kwotę 4.000,00 zł
Dz.900 rozdz. 90095 §§ 4120 o kwotę 1.000,00 zł
Dz.900 rozdz. 90095 §§ 4210 o kwotę 20.000,00 zł
Dz.900 rozdz. 90095 §§ 4300 o kwotę 50.000,00 zł
Dz.921 rozdz. 92195 §§ 4300 o kwotę 20.000,00 zł

§ 3.
III.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .

§ 4.
IV.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta
Jerzy Borowski
powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 29.08.2005
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 29.08.2005. Wygasa 31.12.2005. Odsłon 2857
Początek strony