ZARZĄDZENIE NR P. 0151/ 92/2005 (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR P. 0151/ 92/2005
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 24.10.2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt . 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r., Nr 15 , poz. 148 z pozn. zm. / oraz Uchwały Nr XXII / 192 / 2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje :

§ 1.
I.Zwiększa się dochody w budżecie miasta o kwotę :

Dz.852 rozdz. 85295 §§ 2030 o kwotę 15.000,00 zł

§ 2.
II.Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.852 rozdz. 85295 §§ 3110 o kwotę 15.000,00 zł

§ 3.
III.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .

§ 4.
IV. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta
Jerzy Borowski
powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 17.11.2005
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 17.11.2005. Wygasa 31.12.2005. Odsłon 3286
Początek strony