Przeprowadzenie imprezy masowej na terenie Sandomierza

 

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA  SPRAWY Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Plac Poniatowskiego 3, pokój nr 22 (I piętro), tel. (0-15) 644-01-13, (0-15) 644-01-42

 Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00

wtorek: 8.00 - 16.00

 

Uprawnionym do złożenia wniosku jest organizator imprezy masowej.

 Organizator imprezy masowej składa w biurze obsługi interesanta wniosek skierowany do Burmistrza Sandomierza o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.Wniosek winien być złożony najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Wniosek winien zawierać dane, o których mowa w art. 7 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ( t.j. Dz.U. z 2001 r, Nr 120, poz. 1298 r. z późn. zm.).

Opłata skarbowa - 10,00 zł (za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej).

Załatwienie sprawy następuje w formie decyzji administracyjnej. Czas załatwiania sprawy – w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. Opracowała - Anna Krasoń 

 

Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 02.04.2007 14:27
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 02.04.2007 14:27. Odsłon 1721, Wersja 7ikona drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 14  
Początek strony