ZARZĄDZENIE NR P. 0151/74/2004 (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR P. 0151/74/2004
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 31 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt . 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 , Nr. 15 , poz. 148 z pózn. zm. / oraz Uchwały Nr XII/97/2004 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2004

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje :

§ 1.

I.Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.801 rozdz. 80101 §§ 4210 o kwotę 6.000,00 zł

Dz.801 rozdz. 80101 §§ 4300 o kwotę 50.500,00 zł

Dz.801 rozdz. 80104 §§ 4210 o kwotę 20.700,00 zł

Dz.801 rozdz. 80110 §§ 4210 o kwotę 28.700,00 zł

Dz.801 rozdz. 80110 §§ 4410 o kwotę 200,00 zł


§ 2.

II.Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę :


Dz.801 rozdz. 80101 §§ 4260 o kwotę 36.000,00 zł

Dz.801 rozdz. 80104 §§ 4260 o kwotę 38.300,00 zł

Dz.801 rozdz. 80104 §§ 4300 o kwotę 2.900,00 zł

Dz.801 rozdz. 80110 §§ 4260 o kwotę 23.400,00 zł

Dz.801 rozdz. 80110 §§ 4300 o kwotę 5.500,00 zł


§ 3.

III . Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .

§ 4.

IV.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta
Jerzy Borowski
powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 22.02.2005
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 22.02.2005. Wygasa 31.12.2005. Odsłon 1810
Początek strony