ZARZĄDZENIE NR P. 0151/66/2004 (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR P. 0151/66/2004
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 02 grudnia 2004

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt . 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r., Nr. 15 , poz. 148 z pozn. zm. /oraz Uchwały Nr XII/97/2004 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2004
Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje :

§ 1.
I.Zwiększa się dochody w budżecie miasta o kwotę :

Dz.852 rozdz. 85203 §§ 2010 12.827,00 zł
Dz.852 rozdz. 85219 §§ 2030 11.900,00 zł
Dz.852 rozdz. 85228 §§ 2010 2.100,00 zł

§ 2.
II.Zmniejsza się dochody w budżecie miasta o kwotę :

Dz.852 rozdz. 85213 §§ 2010 15.000,00 zł
Dz.852 rozdz. 85214 §§ 2010 40.000,00 zł

§ 3.
III.Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.852 rozdz. 85203 §§ 4010 3.000,00 zł
Dz.852 rozdz. 85203 §§ 4110 500,00 zł
Dz.852 rozdz. 85203 §§ 4210 9.327,00 zł
Dz.852 rozdz. 85219 §§ 4010 9.500,00 zł
Dz.852 rozdz. 85219 §§ 4110 1.900,00 zł
Dz.852 rozdz. 85219 §§ 4120 500,00 zł
Dz.852 rozdz. 85228 §§ 4010 1.500,00 zł
Dz.852 rozdz. 85228 §§ 4110 270,00 zł
Dz.852 rozdz. 85228 §§ 4120 330,00 zł


§ 4.
IV.Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.852 rozdz. 85213 §§ 3110 15.000,00 zł
Dz.852 rozdz. 85214 §§ 3110 40.000,00 zł

§ 5.
III. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .

§ 6.
IV.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta
Jerzy Borowski
powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 08.12.2004
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 08.12.2004. Wygasa 31.12.2005. Odsłon 1810
Wersja : 1 2 
Początek strony