ZARZĄDZENIE NR P. 0151/64/2004 (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR P. 0151/64/2004
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 25 listopada 2004

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt . 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 , Nr. 15 , poz. 148 z pózn. zm. / oraz Uchwały Nr XII/97/2004 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2004

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje :

§ 1.
I. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.921 rozdz. 92195 §§ 4210 15.000,00 zł
Dz.921 rozdz. 92195 §§ 4300 5.000,00 zł

§ 2.
II. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę :


Dz.758 rozdz. 75818 §§ 4810 20.000,00 zł

§ 3.
III. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .

§ 4.
IV. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz Miasta
Jerzy BorowskiUzasadnienie


Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

· Dz. 758 rozdz. 75818 ( Rezerwy ogólne )

o kwotę 20.000,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe MOSiR ( wg. załącznika )
powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 08.12.2004
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 08.12.2004. Wygasa 31.12.2005. Odsłon 1789
Wersja : 1 2 
Początek strony