Dopisanie do spisu wyborców

 

Dopisanie do spisu wyborców

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek strony o dopisanie jej do spisu wyborców na terenie miasta Sandomierza

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich, Plac Poniatowskiego 3, I piętro, pok.22-23,

tel. (15) 644-01-15

Opłaty:

Nie pobiera się opłaty skarbowej od wniosku.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłoczne dopisanie do spisu wyborców.

Podstawa prawna:

- art. 27 § 1, art. 28, art. 30 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

brak

 

Inne informacje:

Prawo dopisania wyborcy do spisu wyborców przysługuje na własny wniosek:

a) wyborcom przebywającym czasowo na obszarze miasta Sandomierza jak również wyborcom nigdzie nie zamieszkałych a przebywającym w Sandomierzu - na wniosek złożony najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów,

 

b) żołnierzom pełniącym służbę zasadniczą lub okresową służbę wojskową albo odbywającym ćwiczenia i przeszkolenia oraz policjantom z jednostek skoszarowanych – na wniosek złożony między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów

 

c) osobom niepełnosprawnym w wybranym przez siebie obwodzie głosującym.

Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach samorządowych.


PLIKI DO POBRANIA:


WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

 


Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2015 8:17
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2015 8:17. Odsłon 561, Wersja 17ikona drukuj
Wersja : lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Początek strony