Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Burmistrz Sandomierza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkurowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Aktualizacja: 06.10.2017 Utworzono: 06.10.2017
Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Aktualizacja: 02.10.2017 Utworzono: 02.10.2017
Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku

Aktualizacja: 13.09.2017 Utworzono: 13.09.2017

archiwum... Początek strony