Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2453121968284181124800000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000430
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 18112
 2. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 2633
 3. Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro
  Wyświetleń: 2541
 4. Sprzedaż i dzierżawa mienia komunalnego
  Wyświetleń: 1821
 5. Wydziały i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 1579
 6. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1497
 7. MOJA SPRAWA
  Wyświetleń: 1280
 8. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1196
 9. Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 1044
 10. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2021 rok
  Wyświetleń: 1035
 11. Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne
  Wyświetleń: 981
 12. Podatki i opłaty w roku 2021
  Wyświetleń: 877
 13. Oferty pracy i wyniki naboru na pracowników Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 788
 14. Miasto w liczbach
  Wyświetleń: 759
 15. Stanowiska kierownicze
  Wyświetleń: 694
 16. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 678
 17. dane teleadresowe
  Wyświetleń: 658
 18. Oferty pracy i wyniki naboru na kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 624
 19. Oferty pracy i wyniki naboru na dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 608
 20. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 593
 21. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 579
 22. Burmistrz
  Wyświetleń: 569
 23. Schemat graficzny Urzędu Miasta w Sandomierzu
  Wyświetleń: 534
 24. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2020 rok
  Wyświetleń: 534
 25. PGKiM Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 533
 26. ZARZĄDZENIE NR 44/2021/OR z dnia 8 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 465
 27. Miasto i Gmina Sandomierz
  Wyświetleń: 464
 28. Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku
  Wyświetleń: 436
 29. Godziny Otwarcia
  Wyświetleń: 425
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 420
 31. VIII kadencja: 2018-2023
  Wyświetleń: 407
 32. WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO
  Wyświetleń: 404
 33. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 403
 34. Uchwały XXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 403
 35. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2019
  Wyświetleń: 397
 36. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 391
 37. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
  Wyświetleń: 382
 38. Statut Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 376
 39. Herb i symbole miasta
  Wyświetleń: 370
 40. Zarządzenie Nr 4/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.01.2021 r.
  Wyświetleń: 360
 41. Komisje rady miasta VIII kadencji
  Wyświetleń: 353
 42. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 353
 43. Skład rady miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 348
 44. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 346
 45. Protokoły z sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 338
 46. Zarządzenie Nr 6/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 332
 47. Budżet Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 324
 48. Wykazy: Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 318
 49. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 316
 50. Położenie
  Wyświetleń: 314
 51. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 311
 52. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 309
 53. WYDZIAŁ FINANSOWY
  Wyświetleń: 305
 54. Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 304
 55. Spółki Miejskie
  Wyświetleń: 300
 56. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 299
 57. Pobierz programy
  Wyświetleń: 296
 58. WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I INWESTYCJI
  Wyświetleń: 293
 59. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
  Wyświetleń: 291
 60. Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 272
 61. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 6/86 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 269
 62. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 265
 63. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 264
 64. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym ul Baczyńskiego 9/61 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 263
 65. Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 261
 66. Projekty Uchwał Rady Miasta
  Wyświetleń: 257
 67. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 255
 68. Oświadczenie Burmistrza Miasta Sandomierza za 2021 rok
  Wyświetleń: 251
 69. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 247
 70. Komisja Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 246
 71. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 233
 72. Budżet Miasta Sandomierza rok 2021
  Wyświetleń: 232
 73. Zarządzenie Nr 2/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4.01.2021 r.
  Wyświetleń: 226
 74. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 224
 75. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 222
 76. Sekretarz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 222
 77. Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 219
 78. Zarządzenie NR 231/2020 /SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 216
 79. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 214
 80. Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 213
 81. Skarbnik Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 211
 82. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 206
 83. STRAŻ MIEJSKA (telefon alarmowy - 986)
  Wyświetleń: 206
 84. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 4 położonym w budynku przy ul. Rynek 8 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 205
 85. Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 203
 86. Komisja Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 202
 87. PEC Sp Z.O.O
  Wyświetleń: 200
 88. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego w kamienicy przy ul. Rynek 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 199
 89. Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji
  Wyświetleń: 199
 90. Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 196
 91. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 190
 92. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 188
 93. Informacja o udzieleniu zamówienia 2021 - 2022
  Wyświetleń: 185
 94. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 185
 95. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza złożone w związku z objęciem stanowiska
  Wyświetleń: 182
 96. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 180
 97. Uchwały XXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 173
 98. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
  Wyświetleń: 168
 99. Zarządzenie Nr 256/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 167
 100. Komisja Praworządności
  Wyświetleń: 166
 101. NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2021 ROKU
  Wyświetleń: 165
 102. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 16 w budynku przy ul. Portowej 18 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 162
 103. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 161
 104. Uchwały XXXII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 159
 105. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021
  Wyświetleń: 158
 106. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 156
 107. Protokół nr 27 z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 156
 108. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.01.2021
  Wyświetleń: 156
 109. Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 156
 110. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ URZĘDU
  Wyświetleń: 155
 111. Uchwały XXX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 154
 112. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta
  Wyświetleń: 153
 113. Rok 2020
  Wyświetleń: 151
 114. Zarządzenie Nr 261/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 150
 115. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 145
 116. Uchwała Nr XXVIII/320/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 145
 117. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 144
 118. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 143
 119. Wykaz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 142
 120. Protokół Nr 29/2/2021 z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 141
 121. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza w okresie: 14 - 22 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 139
 122. Oświadczenie Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie
  Wyświetleń: 138
 123. Dzierżawa nieruchomości w międzywalu rzeki Wisły w Sandomierzu
  Wyświetleń: 137
 124. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 137
 125. Protokół Nr 27/9/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 134
 126. Informacja o rachunkach bankowych
  Wyświetleń: 133
 127. Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 133
 128. Zarządzenie Nr 3/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.01.2021 r.
  Wyświetleń: 132
 129. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Portowej 20 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 131
 130. Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 129
 131. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 126
 132. Zarządzenie Nr 8/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 126
 133. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym socjalnym lokalem mieszkalnym nr 5 położonym w budynku przy ul. Lubelskiej 29A w Sandomierzu
  Wyświetleń: 125
 134. Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 123
 135. Rok 2021
  Wyświetleń: 123
 136. Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 122
 137. Protokół Nr 24/7/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 122
 138. Uchwały RIO za rok 2021
  Wyświetleń: 122
 139. Zapis video XXIV obrad Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 września 2020r
  Wyświetleń: 122
 140. Burmistrz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 121
 141. Informacja o wyniku I ustnego licytacyjnego przetargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 120
 142. Przetarg pisemny ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego w kamienicy przy ul. Rynek 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 119
 143. Zarządzenie Nr 7/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08.01.2021 r.
  Wyświetleń: 118
 144. Uchwała Nr XXVIII/318/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2043
  Wyświetleń: 116
 145. Uchwały XXXI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 116
 146. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 115
 147. Wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 115
 148. Informacja o XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 24.02.2021 r.
  Wyświetleń: 114
 149. Protokół Nr 19/7/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 114
 150. Uchwała Nr XXVIII/317/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  Wyświetleń: 113
 151. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 112
 152. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Portowa w Sandomierzu
  Wyświetleń: 112
 153. Wykazy danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 111
 154. Projekt porządku obrad XXX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 110
 155. Uchwała Nr XXVIII/316/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
  Wyświetleń: 110
 156. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 109
 157. Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do garażu położonego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 109
 158. Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z MPZP
  Wyświetleń: 108
 159. Zarządzenie Nr 16/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 108
 160. ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
  Wyświetleń: 108
 161. Mapa Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 107
 162. Uchwała Nr XXVIII/319/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz
  Wyświetleń: 107
 163. Uchwała Nr XXVIII/323/2020 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w  2021  r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w  art. 3  ust. 3  ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057)
  Wyświetleń: 107
 164. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 106
 165. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 106
 166. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Aleja Niepodległości 2”.
  Wyświetleń: 105
 167. Plany pracy komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 105
 168. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
  Wyświetleń: 105
 169. Uchwała Nr XXVIII/322/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
  Wyświetleń: 104
 170. Zarządzenie Nr 5/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7.01.2021 r.
  Wyświetleń: 104
 171. 3.Interpelacja Radnego Marka Chruściela z dnia 02.02.2021 r.
  Wyświetleń: 102
 172. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 102
 173. Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 102
 174. Sprawozdania z prac komisji stałych za rok 2020
  Wyświetleń: 102
 175. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Błonie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 101
 176. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz obszarze rewitalizacji
  Wyświetleń: 101
 177. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ
  Wyświetleń: 99
 178. Informacja o XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 10.02.2021
  Wyświetleń: 97
 179. Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych
  Wyświetleń: 97
 180. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Wyświetleń: 97
 181. Protokół Nr 29/1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 97
 182. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ul. Krukowska w Sandomierzu
  Wyświetleń: 96
 183. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
  Wyświetleń: 94
 184. STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 94
 185. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 94
 186. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 93
 187. Protokół Nr 31/1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 93
 188. Zarządzenie Nr GN 18/2021 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 93
 189. Wydawanie opinii w sprawie wstępnych projektów podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 92
 190. Protokół Nr 28/1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 91
 191. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 90
 192. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 88
 193. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 88
 194. 2.Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Marcina Świerkuli, Krzysztofa Szatana i Mariusza Prezgota z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 87
 195. Protokół Nr 30/11/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 86
 196. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 85
 197. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok
  Wyświetleń: 83
 198. Wydawanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 83
 199. Zarządzenie Nr 25/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 83
 200. 1.Interpelacja Radnego Marcina Świerkuli z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 82
 201. Nabór na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 82
 202. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 82
 203. Zarządzenie Nr 12/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 82
 204. Zarządzenie Nr 23/2021/SSZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21.01.2021 r.
  Wyświetleń: 82
 205. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 80
 206. Zarządzenie Nr 21 / 2021 / CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19.01.2021 roku
  Wyświetleń: 80
 207. Zarządzenie Nr 37/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.01.2021 r.
  Wyświetleń: 80
 208. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 79
 209. Protokół Nr 29/10/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 79
 210. Zarządzenie Nr 13/2021/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 78
 211. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 12.01.2021
  Wyświetleń: 77
 212. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 77
 213. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.01.2021
  Wyświetleń: 76
 214. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 75
 215. Protokół Nr 30/2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 74
 216. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 74
 217. Zarządzenie Nr 11/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 74
 218. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 73
 219. Zarządzenie Nr 38/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.01.2021 r.
  Wyświetleń: 73
 220. Uchwała Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 72
 221. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 71
 222. Zarządzenie Nr 17/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 71
 223. 4. Interpelacja radnego Marcina Świerkuli z dnia 08.02.2021
  Wyświetleń: 70
 224. Protokół Nr 13/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 70
 225. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 70
 226. Zarządzenie Nr 10/2021/PŚZ Burmistrza Sandomierza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 70
 227. Informacja dla rolników
  Wyświetleń: 69
 228. Informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 69
 229. Sprawozdania budżetowe na koniec IV kwartału 2020 r.
  Wyświetleń: 69
 230. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 69
 231. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 68
 232. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 68
 233. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14.01.2021
  Wyświetleń: 67
 234. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 67
 235. Uchwała Nr XXXI/333/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021
  Wyświetleń: 67
 236. Informacja o wydłużeniu termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021
  Wyświetleń: 66
 237. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 66
 238. Skargi, wnioski, petycje
  Wyświetleń: 66
 239. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 66
 240. Zarządzenie Nr 15/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.01.2021 r.
  Wyświetleń: 66
 241. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 65
 242. Uchwała Nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 65
 243. Uchwała Nr XXXII/340/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 65
 244. Uchwała XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 65
 245. Uchwały XXXIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 65
 246. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, ul.Krukowska w Sandomierzu
  Wyświetleń: 65
 247. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 64
 248. Uchwała Nr XXIX/326/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 64
 249. XXXIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 64
 250. Protokół Nr 25/1/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 63
 251. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 63
 252. Uchwała Nr 36/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Wyświetleń: 63
 253. Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 63
 254. Link do strony Systemu Informacji Przestrzennej
  Wyświetleń: 62
 255. Zarządzenie Nr 30/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 62
 256. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 61
 257. XXXIV sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 61
 258. Zarządzenie Nr 14/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.01.2021 r.
  Wyświetleń: 61
 259. 6. Interpelacja Radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.01.2021 r.
  Wyświetleń: 60
 260. Informacja o rachunkach bankowych
  Wyświetleń: 60
 261. Uchwała Nr 35/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Wyświetleń: 60
 262. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta - c.d.
  Wyświetleń: 58
 263. Plany,raporty, programy i strategie
  Wyświetleń: 58
 264. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 58
 265. Uchwała budżetowa na rok 2021
  Wyświetleń: 58
 266. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 58
 267. Zarządzenie Nr 22/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 58
 268. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 stycznia 2021
  Wyświetleń: 58
 269. Zarządzenie Nr 26/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 57
 270. Zarządzenie Nr 29/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 57
 271. Zarządzenie Nr 51/2021/PŚZ z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 57
 272. Zarządzenie Nr 54/2021/OR z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 57
 273. 5. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.01.2021
  Wyświetleń: 56
 274. Informacja o wyniku przetargu na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 56
 275. Ogłoszenie o wolnym lokalu Króla 6m 27
  Wyświetleń: 56
 276. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020
  Wyświetleń: 56
 277. Zarządzenie Nr 24/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 56
 278. Zarządzenie Nr 263/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 56
 279. Zarządzenie Nr 55/2021/CUW z dnia 01 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 56
 280. Odwołanie I przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
  Wyświetleń: 55
 281. Protokół Nr 20/1/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 55
 282. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
  Wyświetleń: 55
 283. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 55
 284. Zarządzenie Nr 35/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.
  Wyświetleń: 55
 285. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych
  Wyświetleń: 54
 286. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 54
 287. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 54
 288. Uchwała Nr XXIX/324/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 54
 289. Zarządzenie Nr 266/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 54
 290. Posiedzenie Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 53
 291. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 53
 292. Uchwała Nr XXX/331/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 53
 293. Zarządzenie Nr 19/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 53
 294. Zarządzenie Nr 42/2021/SK z dnia 02 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 53
 295. Zarządzenie Nr 48/2021/SK z dnia 11 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 53
 296. Zarządzenie Nr 9/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 11.01.2021 r.
  Wyświetleń: 53
 297. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 52
 298. Uchwała Nr XXIX/328/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok
  Wyświetleń: 52
 299. Zarządzenie Nr 27/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 52
 300. Karta informacyjna Nr NK/4/2021
  Wyświetleń: 51
 301. Uchwała Nr XXIX/327/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 51
 302. Przetargi na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 50
 303. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 50
 304. Zarządzenie Nr 34/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.
  Wyświetleń: 50
 305. Karta informacyjna Nr NK/3/2021
  Wyświetleń: 49
 306. Uchwała Nr XXXII/344/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020
  Wyświetleń: 49
 307. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 49
 308. Zarządzenie Nr 56/2021/CUW z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 49
 309. Informacja dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 48
 310. Protokół Nr 18/1/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 48
 311. Protokół Nr 21/2/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 48
 312. Uchwała Nr XXIX/329/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 48
 313. Uchwała Nr XXXII/339/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
  Wyświetleń: 48
 314. Uchwała Nr XXXII/341/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 48
 315. Zarządzenie Nr 28/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 48
 316. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 47
 317. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"
  Wyświetleń: 47
 318. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 47
 319. Uchwała Nr XXXII/345/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Zespołu ds. opracowania koncepcji przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 47
 320. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 47
 321. Zarządzenie Nr 1/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.01.2021 r.
  Wyświetleń: 47
 322. Zarządzenie Nr 47/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 47
 323. 7. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 14.02.2021 r.
  Wyświetleń: 46
 324. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 46
 325. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Błonie w Sandomierzu
  Wyświetleń: 46
 326. Karta informacyjna Nr NK/1/2021
  Wyświetleń: 45
 327. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 45
 328. Zarządzenie Nr 45/2021/GN z dnia 08 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 45
 329. Uchwała Nr XXXII/338/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 44
 330. Zarządzenie Nr 39/2021/SK z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 44
 331. Zarządzenie NR RZP/43/2021 z dnia 3 luty 2021 r
  Wyświetleń: 44
 332. 1. Zapytanie Radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 04.03.2021 r.
  Wyświetleń: 43
 333. Uchwała Nr XXXII/337/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 43
 334. Termin posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 42
 335. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021
  Wyświetleń: 42
 336. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 42
 337. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 42
 338. Uchwała Nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021
  Wyświetleń: 42
 339. Zarządzenie Nr 20/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 42
 340. Zarządzenie Nr 79/2021/OR z dnia 25 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 42
 341. Karta informacyjna Nr NK/2/2021
  Wyświetleń: 41
 342. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 41
 343. Zarządzenie Nr 32.1/2021/SK z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 40
 344. Protokół Nr 26/2/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 39
 345. Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadaniajej statutu.
  Wyświetleń: 39
 346. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 39
 347. Uchwała Nr XXXII/342/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok
  Wyświetleń: 39
 348. Odwołanie I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Błonie w Sandomierzu
  Wyświetleń: 38
 349. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok
  Wyświetleń: 38
 350. Posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 37
 351. Uchwała Nr XXXII/334/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 37
 352. Analiza zbiorcza oraz informacja dotyczącą problematyki skarg
  Wyświetleń: 36
 353. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 36
 354. Protokół Nr 33/3/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 36
 355. Zarządzenie Nr 46/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 36
 356. Zarządzenie Nr 49/2021/GN z dnia 19 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 36
 357. Zarządzenie Nr 86/2021/CUW z dnia 31 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 36
 358. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 35
 359. Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 03 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 35
 360. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2020 r.
  Wyświetleń: 35
 361. Odwołanie I przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
  Wyświetleń: 34
 362. Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 34
 363. Uchwała Nr XXXIII/346/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16-03-2021 w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
  Wyświetleń: 34
 364. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
  Wyświetleń: 33
 365. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 33
 366. Zarządzenie Nr 62/2021/RZP z dnia 08 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 33
 367. Harmonogram działania punktów nieodpłatnych porad prawnych,
  Wyświetleń: 32
 368. Zarządzenie Nr 77/2021/OR z dnia 19 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 32
 369. Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 31
 370. Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 31
 371. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 31
 372. Zarządzenie Nr 70/2021/CUW z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 31
 373. Zarządzenie Nr 85/2021/CUW z dnia 31 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 31
 374. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 30
 375. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 marca 2021
  Wyświetleń: 30
 376. Posiedzenie Komisji Praworządności Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 30
 377. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 30
 378. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020r.
  Wyświetleń: 30
 379. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 30
 380. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 29
 381. Zarządzenie Nr 69/2021/CUW z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 29
 382. Zarządzenie Nr 58/2021/GN z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 28
 383. Zarządzenie Nr 73/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 28
 384. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 27
 385. Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 27
 386. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 27
 387. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 27
 388. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 27
 389. Uchwała Nr XXXII/336/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"
  Wyświetleń: 27
 390. Zarządzenie Nr 72/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 27
 391. Zarządzenie Nr 90/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 27
 392. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 26
 393. Protokół Nr 19/2/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 26
 394. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 25
 395. Protokół Nr 21/3/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 25
 396. Uchwała Nr XXXII/335/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 25
 397. Zarządzenie Nr 66/2021/PSZ z dnia 10 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 25
 398. Zarządzenie Nr 78/2021/GN z dnia 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 25
 399. Protokół Nr 32/2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 24
 400. Uchwała Nr XXXIV/350/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 24
 401. Zarządzenie Nr 71/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 24
 402. Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 23
 403. Zarządzenie Nr 59/2021/RZP z dnia 03 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 23
 404. Uchwała Nr XXXIV/351/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 22
 405. Zarządzenie Nr 81/2021/OR z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 22
 406. Zarządzenie Nr 89/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 22
 407. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23.03.2021 r.
  Wyświetleń: 21
 408. Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 21
 409. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021
  Wyświetleń: 21
 410. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 21
 411. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
  Wyświetleń: 20
 412. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 20
 413. Uchwała Nr XXXIV/352/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 20
 414. Uchwała Nr XXXIV/353/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2020 r.
  Wyświetleń: 20
 415. Uchwała Nr XXXIV/355/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020r.
  Wyświetleń: 20
 416. Zarządzenie Nr 67/2021/CUW z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 417. Zarządzenie Nr 88/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 20
 418. Protokół Nr 30 z XXX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 19
 419. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 19
 420. Starosta Sandomierski - Zawiadomienie z dnia 17 marca 2021
  Wyświetleń: 19
 421. Uchwała Nr XXXIV/354/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 19
 422. Uchwała Nr XXXIV/357/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 19
 423. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 18
 424. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 17
 425. Protokół Nr 20/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 17
 426. Zarządzenie Nr 1.1/2021/SK z dnia 04 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 17
 427. Zarządzenie Nr 68/2021/CUW z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 17
 428. Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach
  Wyświetleń: 16
 429. Ogłoszenie o wolnym lokalu przy ulicy Długosza 2/1 przeznaczonym do wynajęcia.
  Wyświetleń: 16
 430. Protokół Nr 29 z XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 16
 431. Protokół Nr 14/2/2021 z dnia 01 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 15
 432. Uchwała Nr XXXIV/348/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 15
 433. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w roku 2021
  Wyświetleń: 15
 434. Zarządzenie Nr 74/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 15
 435. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 01.04.2021
  Wyświetleń: 14
 436. Protokół Nr 28 z XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 14
 437. Uchwała Nr XXXIV/358/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadaniajej statutu.
  Wyświetleń: 14
 438. Zarządzenie Nr 57/2021/SK z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 13
 439. Zarządzenie Nr 63/2021/SK z dnia 09 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 13
 440. Kondolencje dla Pana Paolo Moschi Radnego Miasta Partnerskiego Volterra, zasłużonego dla podtrzymania partnerstwa między Sandomierzem, a włoskim miastem
  Wyświetleń: 12
 441. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 12
 442. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Portowej 18/16
  Wyświetleń: 12
 443. Ogłoszenie o wolnym lokalu przy ulicy T Króla 8/75 przeznaczonym do wynajęcia.
  Wyświetleń: 12
 444. Uchwała Nr XXXIV/349/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021
  Wyświetleń: 12
 445. WYKAZ nieruchomości przy ulicy Słonecznej przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 12
 446. Zarządzenie Nr 61.1/2021/SK z dnia 08 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 12
 447. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08.04.2021r.
  Wyświetleń: 11
 448. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 11
 449. Uchwała Nr XXXIV/356/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 11
 450. Zarządzenie Nr 75/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 11
 451. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie przystąpienia do VI Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza z Perspektywą na lata 2021-2023
  Wyświetleń: 10
 452. Wykaz danych o środowisku i jego ochronie –rok 2021
  Wyświetleń: 10
 453. Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 9
 454. Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 9
 455. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020
  Wyświetleń: 9
 456. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 9
 457. Uchwała Nr XXXIV/347/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 9
 458. Restrukturyzacja małych gospodarstw
  Wyświetleń: 7
 459. Wirtualna Wielkanoc
  Wyświetleń: 7
 460. Posiedzenie wspólne Komisji Praworządności i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 6
 461. Zarządzenie Nr 97/2021/NK z dnia 9 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 6
 462. Zarządzenie Nr 95/2021/GN z dnia 09 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 4
 463. Zarządzenie Nr 96/2021/GN z dnia 09 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 4
 464. WYKAZ nieruchomości gruntowej obejmujacej część działki nr 1346/8, przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 2