Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
245212195628396419639529367888000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000430
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 104007
 2. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 4898
 3. Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro
  Wyświetleń: 4180
 4. Sprzedaż i dzierżawa mienia komunalnego
  Wyświetleń: 4012
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 2873
 6. Wydziały i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 2770
 7. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2409
 8. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2021 rok
  Wyświetleń: 2280
 9. Oferty pracy i wyniki naboru na pracowników Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 2256
 10. MOJA SPRAWA
  Wyświetleń: 2099
 11. Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 1899
 12. Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne
  Wyświetleń: 1781
 13. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 1575
 14. Miasto w liczbach
  Wyświetleń: 1559
 15. Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku
  Wyświetleń: 1456
 16. dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1451
 17. Podatki i opłaty w roku 2021
  Wyświetleń: 1409
 18. Oferty pracy i wyniki naboru na dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1384
 19. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1192
 20. Stanowiska kierownicze
  Wyświetleń: 1165
 21. Burmistrz
  Wyświetleń: 1126
 22. Oferty pracy i wyniki naboru na kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 1108
 23. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 988
 24. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 940
 25. Miasto i Gmina Sandomierz
  Wyświetleń: 925
 26. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 903
 27. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2020 rok
  Wyświetleń: 891
 28. Skład rady miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 847
 29. Schemat graficzny Urzędu Miasta w Sandomierzu
  Wyświetleń: 843
 30. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 830
 31. Godziny Otwarcia
  Wyświetleń: 775
 32. PGKiM Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 775
 33. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 769
 34. Herb i symbole miasta
  Wyświetleń: 767
 35. WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO
  Wyświetleń: 765
 36. VIII kadencja: 2018-2023
  Wyświetleń: 748
 37. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 742
 38. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
  Wyświetleń: 742
 39. Statut Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 717
 40. ZARZĄDZENIE NR 44/2021/OR z dnia 8 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 695
 41. WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I INWESTYCJI
  Wyświetleń: 687
 42. Uchwały XXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 684
 43. Położenie
  Wyświetleń: 674
 44. Komisje rady miasta VIII kadencji
  Wyświetleń: 672
 45. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2019
  Wyświetleń: 658
 46. Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 641
 47. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 634
 48. Budżet Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 629
 49. Oświadczenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 611
 50. WYDZIAŁ FINANSOWY
  Wyświetleń: 604
 51. Protokoły z sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 597
 52. Wykazy: Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 585
 53. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 580
 54. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
  Wyświetleń: 566
 55. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 564
 56. STRAŻ MIEJSKA (telefon alarmowy - 986)
  Wyświetleń: 564
 57. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 563
 58. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 563
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 559
 60. Zarządzenie Nr 4/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.01.2021 r.
  Wyświetleń: 555
 61. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 543
 62. Pobierz programy
  Wyświetleń: 526
 63. Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 504
 64. Budżet Miasta Sandomierza rok 2021
  Wyświetleń: 499
 65. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 482
 66. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 481
 67. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 475
 68. Spółki Miejskie
  Wyświetleń: 473
 69. Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 471
 70. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 467
 71. Projekty Uchwał Rady Miasta
  Wyświetleń: 467
 72. Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 465
 73. Zarządzenie Nr 6/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 463
 74. Uchwały XXXII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 460
 75. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 454
 76. Komisja Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 444
 77. Informacja o rachunkach bankowych
  Wyświetleń: 441
 78. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym ul Baczyńskiego 9/61 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 440
 79. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 436
 80. Rok 2020
  Wyświetleń: 426
 81. Skargi, wnioski, petycje
  Wyświetleń: 422
 82. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza złożone w związku z objęciem stanowiska
  Wyświetleń: 416
 83. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 6/86 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 415
 84. Komisja Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 406
 85. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 405
 86. Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji
  Wyświetleń: 402
 87. PEC Sp Z.O.O
  Wyświetleń: 398
 88. Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 398
 89. Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 397
 90. Sekretarz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 397
 91. Zarządzenie Nr 2/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4.01.2021 r.
  Wyświetleń: 396
 92. Skarbnik Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 385
 93. Rok 2021
  Wyświetleń: 384
 94. Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 382
 95. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 378
 96. Uchwały XXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 374
 97. Plany,raporty, programy i strategie
  Wyświetleń: 371
 98. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego w kamienicy przy ul. Rynek 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 366
 99. Zarządzenie NR 231/2020 /SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 366
 100. Komisja Praworządności
  Wyświetleń: 361
 101. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Błonie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 359
 102. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
  Wyświetleń: 358
 103. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta
  Wyświetleń: 358
 104. Informacja o udzieleniu zamówienia 2021 - 2022
  Wyświetleń: 352
 105. Uchwały XXXIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 350
 106. Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 349
 107. Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 348
 108. Wykaz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 346
 109. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 341
 110. Uchwały RIO za rok 2021
  Wyświetleń: 341
 111. Uchwały XXX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 340
 112. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 339
 113. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 4 położonym w budynku przy ul. Rynek 8 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 334
 114. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 334
 115. Uchwała XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 334
 116. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 330
 117. Oświadczenie Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie
  Wyświetleń: 327
 118. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ URZĘDU
  Wyświetleń: 326
 119. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 322
 120. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 317
 121. Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 313
 122. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 313
 123. Uchwały XXXI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 308
 124. Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 307
 125. Wykazy danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 306
 126. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 305
 127. Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 304
 128. Uchwała budżetowa na rok 2021
  Wyświetleń: 302
 129. Protokół nr 27 z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 298
 130. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz obszarze rewitalizacji
  Wyświetleń: 294
 131. Zarządzenie Nr 256/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 292
 132. Sprawozdania z prac komisji stałych za rok 2020
  Wyświetleń: 284
 133. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.01.2021
  Wyświetleń: 282
 134. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 281
 135. Plany pracy komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 281
 136. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021
  Wyświetleń: 280
 137. Burmistrz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 279
 138. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 274
 139. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert i o wynikach konkursu
  Wyświetleń: 273
 140. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 273
 141. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Portowej 20 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 272
 142. Zarządzenie Nr 261/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 272
 143. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 16 w budynku przy ul. Portowej 18 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 270
 144. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 268
 145. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 265
 146. Protokół Nr 27/9/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 262
 147. Protokół Nr 29/2/2021 z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 262
 148. NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2021 ROKU
  Wyświetleń: 258
 149. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 257
 150. Uchwała Nr XXVIII/320/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 254
 151. Ogłoszenia inne dot. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 251
 152. Dzierżawa nieruchomości w międzywalu rzeki Wisły w Sandomierzu
  Wyświetleń: 249
 153. Informacja o wyniku I ustnego licytacyjnego przetargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 248
 154. Wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 245
 155. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 244
 156. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 243
 157. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 242
 158. Mapa Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 240
 159. Protokół Nr 24/7/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 240
 160. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 239
 161. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 238
 162. Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 235
 163. Uchwała Nr XXVIII/317/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  Wyświetleń: 235
 164. Protokół Nr 19/7/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 234
 165. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym socjalnym lokalem mieszkalnym nr 5 położonym w budynku przy ul. Lubelskiej 29A w Sandomierzu
  Wyświetleń: 233
 166. Przetarg pisemny ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego w kamienicy przy ul. Rynek 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 233
 167. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 233
 168. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 232
 169. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 231
 170. ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
  Wyświetleń: 231
 171. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 230
 172. Zapis video XXIV obrad Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 września 2020r
  Wyświetleń: 230
 173. Zarządzenie Nr 3/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.01.2021 r.
  Wyświetleń: 230
 174. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza w okresie: 14 - 22 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 228
 175. Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych
  Wyświetleń: 228
 176. Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z MPZP
  Wyświetleń: 228
 177. Ogłoszenie o wolnym lokalu Króla 6m 27
  Wyświetleń: 226
 178. Uchwała Nr XXVIII/316/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
  Wyświetleń: 226
 179. Uchwała Nr XXVIII/318/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2043
  Wyświetleń: 226
 180. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Portowej 18/16
  Wyświetleń: 225
 181. Protokół Nr 29/1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 224
 182. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2020
  Wyświetleń: 223
 183. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 222
 184. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 222
 185. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 220
 186. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 219
 187. Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do garażu położonego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 218
 188. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ
  Wyświetleń: 217
 189. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Portowa w Sandomierzu
  Wyświetleń: 217
 190. Zarządzenie Nr 8/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 217
 191. Uchwała Nr XXVIII/322/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
  Wyświetleń: 216
 192. Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 215
 193. Uchwały XXXV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 215
 194. Protokół Nr 28/1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 214
 195. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Aleja Niepodległości 2”.
  Wyświetleń: 213
 196. Informacja o rachunkach bankowych
  Wyświetleń: 213
 197. Pożytek publiczny
  Wyświetleń: 213
 198. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  Wyświetleń: 212
 199. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T.Króla 8/97 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 211
 200. Oświadczenie Kierownika Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu i Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu
  Wyświetleń: 211
 201. 3.Interpelacja Radnego Marka Chruściela z dnia 02.02.2021 r.
  Wyświetleń: 210
 202. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Wyświetleń: 209
 203. Zarządzenie Nr 55/2021/CUW z dnia 01 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 209
 204. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 208
 205. Ogólne zasady naboru pracowników
  Wyświetleń: 208
 206. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 208
 207. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, ul.Krukowska w Sandomierzu
  Wyświetleń: 208
 208. Uchwała Nr XXVIII/319/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz
  Wyświetleń: 207
 209. Zarządzenie Nr 16/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 207
 210. Informacja o wyniku przetargu na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 206
 211. Protokół Nr 13/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 206
 212. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
  Wyświetleń: 206
 213. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 205
 214. Ogłoszenie o II przetargu licytacyjnym ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 205
 215. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 17/5 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 205
 216. Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 205
 217. Informacja o XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 24.02.2021 r.
  Wyświetleń: 204
 218. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 204
 219. Projekt porządku obrad XXX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 203
 220. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ul. Krukowska w Sandomierzu
  Wyświetleń: 203
 221. Protokół Nr 31/1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 202
 222. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 202
 223. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 201
 224. Zarządzenie Nr 7/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08.01.2021 r.
  Wyświetleń: 201
 225. Oświadczenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
  Wyświetleń: 200
 226. Protokół Nr 30/2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 200
 227. Wydawanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 200
 228. Uchwała Nr XXVIII/323/2020 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w  2021  r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w  art. 3  ust. 3  ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057)
  Wyświetleń: 199
 229. Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 198
 230. STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 198
 231. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 198
 232. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 197
 233. Zarządzenie Nr 23/2021/SSZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21.01.2021 r.
  Wyświetleń: 197
 234. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 196
 235. Wydawanie opinii w sprawie wstępnych projektów podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 196
 236. Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 196
 237. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 195
 238. Zarządzenie Nr 86/2021/CUW z dnia 31 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 195
 239. Informacja o XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 10.02.2021
  Wyświetleń: 194
 240. Oświadczenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 194
 241. XXXIV sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 194
 242. 4. Interpelacja radnego Marcina Świerkuli z dnia 08.02.2021
  Wyświetleń: 193
 243. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
  Wyświetleń: 193
 244. Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadaniajej statutu.
  Wyświetleń: 193
 245. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020
  Wyświetleń: 193
 246. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 192
 247. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok
  Wyświetleń: 192
 248. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 192
 249. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 191
 250. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 190
 251. 2.Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Marcina Świerkuli, Krzysztofa Szatana i Mariusza Prezgota z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 189
 252. Zarządzenie Nr 5/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7.01.2021 r.
  Wyświetleń: 189
 253. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 188
 254. Zarządzenie Nr 12/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 187
 255. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 186
 256. Sprawozdania finansowe Gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 186
 257. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 186
 258. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 185
 259. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 185
 260. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 184
 261. Uchwała Nr 35/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Wyświetleń: 184
 262. Oświadczenie Kierownika Referatu Opłat, Podatków i Windykacji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 183
 263. Uchwała Nr XXXI/333/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021
  Wyświetleń: 183
 264. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 182
 265. Protokół Nr 29/10/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 182
 266. 5. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.01.2021
  Wyświetleń: 181
 267. Analiza zbiorcza oraz informacja dotyczącą problematyki skarg
  Wyświetleń: 181
 268. Link do strony Systemu Informacji Przestrzennej
  Wyświetleń: 181
 269. Nabór na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 181
 270. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 181
 271. Uchwała Nr XXIX/326/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 181
 272. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 180
 273. Protokół Nr 30/11/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 180
 274. Uchwała Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 180
 275. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 179
 276. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 179
 277. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 179
 278. „Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów w Sandomierzu”
  Wyświetleń: 177
 279. Zarządzenie Nr 48/2021/SK z dnia 11 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 177
 280. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 175
 281. Oświadczenie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
  Wyświetleń: 175
 282. Oświadczenie Sekretarza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 175
 283. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 175
 284. Zarządzenie Nr 37/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.01.2021 r.
  Wyświetleń: 175
 285. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 174
 286. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 174
 287. Uchwała Nr 36/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Wyświetleń: 174
 288. 1.Interpelacja Radnego Marcina Świerkuli z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 173
 289. Zarządzenie Nr 13/2021/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 172
 290. Zarządzenie Nr 25/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 172
 291. Zarządzenie Nr GN 18/2021 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 172
 292. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.01.2021
  Wyświetleń: 170
 293. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Błonie w Sandomierzu
  Wyświetleń: 170
 294. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 169
 295. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 168
 296. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 167
 297. Informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 167
 298. Karta informacyjna Nr NK/4/2021
  Wyświetleń: 167
 299. Protokół Nr 20/1/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 167
 300. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 167
 301. Sprawozdania budżetowe na koniec IV kwartału 2020 r.
  Wyświetleń: 167
 302. Uchwała Komisji Konkursowej z dnia 26.04.2021 r.
  Wyświetleń: 167
 303. Uchwała Nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 167
 304. Zarządzenie Nr 21 / 2021 / CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19.01.2021 roku
  Wyświetleń: 167
 305. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 166
 306. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 166
 307. Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 166
 308. XXXIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 166
 309. Zarządzenie Nr 263/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 166
 310. Odwołanie I przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
  Wyświetleń: 165
 311. Protokół Nr 21/2/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 165
 312. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 165
 313. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 164
 314. Protokół Nr 25/1/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 164
 315. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 12.01.2021
  Wyświetleń: 164
 316. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14.01.2021
  Wyświetleń: 164
 317. Zarządzenie Nr 11/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 163
 318. Protokół Nr 18/1/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 162
 319. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 162
 320. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 162
 321. Zarządzenie Nr 15/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.01.2021 r.
  Wyświetleń: 162
 322. Informacja o wydłużeniu termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021
  Wyświetleń: 161
 323. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 161
 324. Protokół Nr 26/2/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 160
 325. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
  Wyświetleń: 160
 326. Zarządzenie Nr 51/2021/PŚZ z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 160
 327. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 159
 328. Uchwała Nr XXXII/340/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 159
 329. Informacja dla rolników
  Wyświetleń: 158
 330. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 158
 331. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzudotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 158
 332. Uchwała Nr XXIX/328/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok
  Wyświetleń: 158
 333. 6. Interpelacja Radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.01.2021 r.
  Wyświetleń: 157
 334. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2020 r.
  Wyświetleń: 157
 335. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 157
 336. Zarządzenie Nr 14/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.01.2021 r.
  Wyświetleń: 157
 337. Zarządzenie Nr 39/2021/SK z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 157
 338. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 156
 339. Uchwała Nr XXX/331/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 156
 340. Zarządzenie Nr 17/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 156
 341. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości
  Wyświetleń: 154
 342. Zarządzenie Nr 54/2021/OR z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 154
 343. Posiedzenie Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 152
 344. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023"
  Wyświetleń: 152
 345. Uchwała Nr XXIX/327/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 152
 346. Zarządzenie Nr 24/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 152
 347. Uchwała Nr XXIX/324/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 151
 348. Zarządzenie Nr 266/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 151
 349. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 150
 350. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 150
 351. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021
  Wyświetleń: 149
 352. Zarządzenie Nr 38/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.01.2021 r.
  Wyświetleń: 149
 353. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 148
 354. Uchwała Nr XXXII/341/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 148
 355. Zarządzenie Nr 102/2021/RZP z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 148
 356. Zarządzenie Nr 30/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 148
 357. Oświadczenie p.o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 147
 358. XXXV sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 147
 359. Zarządzenie Nr 42/2021/SK z dnia 02 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 147
 360. Uchwała Nr XXIX/329/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 146
 361. Uchwała Nr XXXII/339/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
  Wyświetleń: 146
 362. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 145
 363. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
  Wyświetleń: 145
 364. 1. Zapytanie Radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 04.03.2021 r.
  Wyświetleń: 144
 365. Karta informacyjna Nr NK/1/2021
  Wyświetleń: 144
 366. Karta informacyjna Nr NK/3/2021
  Wyświetleń: 144
 367. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 144
 368. Uchwała Nr XXXII/344/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020
  Wyświetleń: 144
 369. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 143
 370. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 143
 371. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 stycznia 2021
  Wyświetleń: 143
 372. Informacja dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 142
 373. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 142
 374. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych
  Wyświetleń: 141
 375. Ogłoszenie w sprawie przedstawienia oferty na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 141
 376. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 141
 377. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.
  Wyświetleń: 141
 378. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"
  Wyświetleń: 141
 379. Uchwała Nr XXXIII/346/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16-03-2021 w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
  Wyświetleń: 141
 380. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 141
 381. Karta informacyjna Nr NK/2/2021
  Wyświetleń: 140
 382. Oświadczenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 140
 383. Zarządzenie Nr 10/2021/PŚZ Burmistrza Sandomierza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 140
 384. 7. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 14.02.2021 r.
  Wyświetleń: 139
 385. Uchwała Nr XXXII/337/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 139
 386. Uchwała Nr XXXII/338/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 139
 387. Uchwała Nr XXXIV/357/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 139
 388. Zarządzenie Nr 90/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 139
 389. Oświadczenie Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 138
 390. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 138
 391. Uchwała Nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021
  Wyświetleń: 138
 392. Zarządzenie Nr 79/2021/OR z dnia 25 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 138
 393. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/75 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 137
 394. Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 137
 395. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Sandomierza
  Wyświetleń: 137
 396. Uchwała Nr XXXII/345/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Zespołu ds. opracowania koncepcji przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 137
 397. Uchwała Nr XXXIV/350/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 137
 398. Zarządzenie Nr 27/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 137
 399. Zarządzenie Nr 35/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.
  Wyświetleń: 137
 400. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 136
 401. Odwołanie I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Błonie w Sandomierzu
  Wyświetleń: 135
 402. Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 135
 403. Protokół Nr 33/3/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 134
 404. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok
  Wyświetleń: 134
 405. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 134
 406. Uchwała Nr XXXIV/351/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 134
 407. Zarządzenie Nr 85/2021/CUW z dnia 31 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 134
 408. Protokół Nr 14/2/2021 z dnia 01 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 133
 409. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 133
 410. Zarządzenie Nr 29/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 133
 411. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 132
 412. Protokół Nr 21/3/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 132
 413. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 132
 414. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta - c.d.
  Wyświetleń: 131
 415. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 131
 416. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 131
 417. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020r.
  Wyświetleń: 130
 418. Uchwała Nr XXXII/336/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"
  Wyświetleń: 130
 419. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w roku 2021
  Wyświetleń: 130
 420. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 130
 421. Zarządzenie Nr 22/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 130
 422. Zarządzenie Nr 45/2021/GN z dnia 08 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 130
 423. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 129
 424. Protokół Nr 19/2/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 129
 425. Zarządzenie Nr 26/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 129
 426. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 128
 427. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 128
 428. Protokół Nr 29 z XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 128
 429. Uchwała Nr XXXII/342/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok
  Wyświetleń: 128
 430. Zarządzenie Nr 28/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 128
 431. Zarządzenie Nr 9/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 11.01.2021 r.
  Wyświetleń: 128
 432. Posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 127
 433. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 126
 434. Zarządzenie Nr 101/2021/NK z dnia 19 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 126
 435. Zarządzenie Nr 19/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 126
 436. Zarządzenie Nr 34/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.
  Wyświetleń: 126
 437. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 124
 438. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 124
 439. Protokół Nr 28 z XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 124
 440. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 124
 441. Zarządzenie Nr 32.1/2021/SK z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 124
 442. Uchwała Nr XXXIV/354/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 123
 443. Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 122
 444. Protokół Nr 32/2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 122
 445. Wykaz danych o środowisku i jego ochronie –rok 2021
  Wyświetleń: 122
 446. Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 122
 447. XXXVI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 122
 448. Protokół Nr 20/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 121
 449. Uchwała Nr XXXII/334/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 121
 450. Zarządzenie Nr 56/2021/CUW z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 121
 451. Komisja Statutowa
  Wyświetleń: 120
 452. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowiska:
  Wyświetleń: 119
 453. Zarządzenie Nr 47/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 119
 454. Zarządzenie Nr 73/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 119
 455. Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 118
 456. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 117
 457. Zarządzenie Nr 96/2021/GN z dnia 09 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 117
 458. Zarządzenie NR RZP/43/2021 z dnia 3 luty 2021 r
  Wyświetleń: 117
 459. Protokół Nr 30 z XXX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 116
 460. Przetargi na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 116
 461. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 116
 462. Zarządzenie Nr 74/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 116
 463. Zarządzenie Nr 89/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 116
 464. Zarządzenie Nr 20/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 115
 465. Zarządzenie Nr 72/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 115
 466. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 marca 2021
  Wyświetleń: 114
 467. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 114
 468. Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 114
 469. Zarządzenie Nr 1/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.01.2021 r.
  Wyświetleń: 114
 470. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 113
 471. Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach
  Wyświetleń: 113
 472. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 113
 473. Karta informacyjna Nr NK/8/2021
  Wyświetleń: 112
 474. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23.03.2021 r.
  Wyświetleń: 112
 475. Uchwała Nr XXXIV/352/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 112
 476. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 112
 477. Zarządzenie Nr 46/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 112
 478. Zarządzenie Nr 61.1/2021/SK z dnia 08 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 112
 479. Zarządzenie Nr 62/2021/RZP z dnia 08 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 112
 480. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 111
 481. Zarządzenie Nr 77/2021/OR z dnia 19 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 111
 482. Odwołanie I przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
  Wyświetleń: 110
 483. Termin posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 110
 484. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 109
 485. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 109
 486. Zarządzenie Nr 88/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 109
 487. Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 03 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 108
 488. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 108
 489. Uchwała Nr XXXIV/355/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020r.
  Wyświetleń: 107
 490. Zarządzenie Nr 49/2021/GN z dnia 19 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 107
 491. Zarządzenie Nr 67/2021/CUW z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 107
 492. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 106
 493. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 106
 494. Uchwała Nr XXXIV/353/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2020 r.
  Wyświetleń: 106
 495. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Sandomierz w roku 2020
  Wyświetleń: 105
 496. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 105
 497. Zarządzenie Nr 100/2021/GN z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 105
 498. Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 104
 499. Protokół Nr 31/3/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 104
 500. Uchwała Nr XXXIV/358/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadaniajej statutu.
  Wyświetleń: 104
 501. Ogłoszenie o naborze do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Wyświetleń: 103
 502. Zarządzenie Nr 111/2021/NK z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 103
 503. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 102
 504. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
  Wyświetleń: 102
 505. Protokół Nr 23/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 102
 506. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020
  Wyświetleń: 102
 507. Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym
  Wyświetleń: 101
 508. Harmonogram działania punktów nieodpłatnych porad prawnych,
  Wyświetleń: 100
 509. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 100
 510. Oświadczenie Administratora Koordynującego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 100
 511. Posiedzenie Komisji Praworządności Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 100
 512. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 100
 513. Zarządzenie Nr 78/2021/GN z dnia 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 100
 514. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
  Wyświetleń: 99
 515. Zarządzenie Nr 143/2020/OR z dnia 29 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 99
 516. Oświadczenie Skarbnika Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 98
 517. Zarządzenie Nr 58/2021/GN z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 98
 518. Posiedzenie wspólne Komisji Praworządności i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 97
 519. Zarządzenie Nr 69/2021/CUW z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 97
 520. Zarządzenie Nr 81/2021/OR z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 97
 521. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 96
 522. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.04.2021 r.
  Wyświetleń: 96
 523. Zarządzenie Nr 202/2020/OR z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 96
 524. Zarządzenie Nr 66/2021/PSZ z dnia 10 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 96
 525. 2. Zapytanie Radnego Roberta Kurosza z dnia 16.03.2021 r.
  Wyświetleń: 95
 526. Protokół Nr 25/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 95
 527. Protokół Nr 26/4/2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 95
 528. Starosta Sandomierski - Zawiadomienie z dnia 17 marca 2021
  Wyświetleń: 95
 529. Zarządzenie Nr 70/2021/CUW z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 95
 530. Protokół Nr 21/4/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 94
 531. Uchwała Nr XXXIV/356/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 94
 532. Zarządzenie Nr 71/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 94
 533. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 93
 534. Zarządzenie Nr 124/2021/OR z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 93
 535. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 92
 536. Uchwała Nr XXXIV/347/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 92
 537. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 91
 538. Protokół Nr 31 z XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 91
 539. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 91
 540. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 91
 541. Zarządzenie Nr 121/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 91
 542. Zarządzenie Nr 59/2021/RZP z dnia 03 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 91
 543. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA Sandomierza NR 127/2021/GN z dnia 21 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 90
 544. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 89
 545. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 89
 546. Protokół Nr 24/2/2021 z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 88
 547. Zarządzenie Nr 1.1/2021/SK z dnia 04 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 88
 548. Zarządzenie Nr 75/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 88
 549. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27.04.2021 r.
  Wyświetleń: 87
 550. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie przystąpienia do VI Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza z Perspektywą na lata 2021-2023
  Wyświetleń: 87
 551. Protokół Nr 35/5/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 87
 552. Rozporządzenie Nr 6/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.05.2021 r.
  Wyświetleń: 87
 553. Zarządzenie Nr 95/2021/GN z dnia 09 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 87
 554. Kondolencje dla Pana Paolo Moschi Radnego Miasta Partnerskiego Volterra, zasłużonego dla podtrzymania partnerstwa między Sandomierzem, a włoskim miastem
  Wyświetleń: 86
 555. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 86
 556. Posiedzenia komisji Rady Miasta
  Wyświetleń: 86
 557. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 86
 558. Uchwała Nr XXXIV/348/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 86
 559. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 85
 560. Posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 85
 561. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 85
 562. Zarządzenie Nr 57/2021/SK z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 85
 563. Zarządzenie Nr 68/2021/CUW z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 85
 564. 10. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 09.05.2021 r.
  Wyświetleń: 84
 565. 8. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06.05.2021 r.
  Wyświetleń: 84
 566. Oświadczenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 84
 567. Protokół Nr 22/4/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 t.
  Wyświetleń: 84
 568. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 18.05.2021r.
  Wyświetleń: 83
 569. Kwestionariusz osobowy
  Wyświetleń: 83
 570. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 83
 571. Zarządzenie Nr 135/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 83
 572. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021
  Wyświetleń: 82
 573. Zarządzenie Nr 118/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 82
 574. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 22.04.2021 r.
  Wyświetleń: 82
 575. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 81
 576. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 05.05.2021 r.
  Wyświetleń: 81
 577. Protokół Nr 30/3/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 81
 578. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 80
 579. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 80
 580. Zarządzenie Nr 63/2021/SK z dnia 09 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 80
 581. Zarządzenie Nr 97/2021/NK z dnia 9 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 80
 582. Uchwała Nr XXXII/335/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 79
 583. Zarządzenie Nr 64/2017/OR z dnia 27 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 79
 584. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.04.2021 r.
  Wyświetleń: 78
 585. Ogłoszenie o naborze do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Wyświetleń: 78
 586. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 78
 587. 9. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06.05.2021 r.
  Wyświetleń: 77
 588. Protokół Nr 32 z XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 77
 589. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 77
 590. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 76
 591. Zajęcie pasa drogowego na cele budowlane
  Wyświetleń: 76
 592. Zarządzenie Nr 93/2021/SK z dnia 6 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 76
 593. Zarządzenie Nr 99/2021/SK z dnia 14 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 76
 594. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 75
 595. Protokół Nr 33 z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 75
 596. Uchwała Nr XXXIV/349/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021
  Wyświetleń: 75
 597. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały
  Wyświetleń: 75
 598. Zarządzenie Nr 125/2021/KPSiT z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 75
 599. Zarządzenie Nr 84/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 74
 600. Oświadczenie Kierownika Sekcji Pomocy Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 73
 601. Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 73
 602. Zarządzenie Nr 126/2021/CUW z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 73
 603. Protokół Nr 27/5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 72
 604. Uchwała Nr XXXV/364/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 72
 605. Zarządzenie Nr 103/2021/SK z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 72
 606. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 71
 607. Zarządzenie Nr 82/2021/SK z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 71
 608. Oświadczenie Starszego Referenta w sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 70
 609. Protokół Nr 34/4/2021 z dnia 23 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 70
 610. Uchwała Nr XXXV/363/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023"
  Wyświetleń: 70
 611. Zarządzenie Nr 131/2021/CUW z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 69
 612. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  Wyświetleń: 68
 613. Protokół Nr 7/1/2021 z dnia 06 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 68
 614. Zarządzenie Nr 122/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 68
 615. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02.06.2021 r.
  Wyświetleń: 67
 616. Uchwała Nr XXXV/367/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzudotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 67
 617. Zarządzenie Nr 84.1/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 67
 618. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 66
 619. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 66
 620. Uchwała Nr XXXV/366/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.
  Wyświetleń: 66
 621. Zarządzenie Nr 123/2021/OR z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 66
 622. Zarządzenie Nr 134/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 66
 623. Zarządzenie Nr 84.1/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 66
 624. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 65
 625. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 30.04.2021 r.
  Wyświetleń: 65
 626. 14. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 64
 627. Uchwała Nr XXXV/365/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
  Wyświetleń: 64
 628. Zarządzenie Nr 105/2021/SK z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 64
 629. Uchwała Nr XXXV/368/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości
  Wyświetleń: 63
 630. Zarządzenie Nr 129/2021/IOD z dnia 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 63
 631. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 62
 632. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 62
 633. Zarządzenie Nr 117/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 62
 634. Informacja PGO Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli - z dnia 30.04.2021 r.
  Wyświetleń: 61
 635. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 61
 636. Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.04.2021 r.
  Wyświetleń: 61
 637. Umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych
  Wyświetleń: 61
 638. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 61
 639. Protokół Nr 22/3/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 60
 640. Uchwała Nr XXXV/360/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu"
  Wyświetleń: 60
 641. Uchwała Nr XXXV/362/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 60
 642. Zarządzenie Nr 120/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 60
 643. Zarządzenie Nr 116/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 59
 644. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17.05.2021 r.
  Wyświetleń: 58
 645. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 58
 646. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 58
 647. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu"
  Wyświetleń: 58
 648. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 58
 649. Uchwała Nr XXXV/361/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 58
 650. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 57
 651. 11. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 56
 652. 16. Interpelacja radnych Strugały, Szatana i Świerkuli z dnia 01.06.2021r.
  Wyświetleń: 56
 653. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 maja 2021 r. sygn. UA.6721.15.2018
  Wyświetleń: 56
 654. Uchwały XXXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 55
 655. Zarządzenie Nr 114/2021/SK z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 55
 656. 13. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 54
 657. Uchwała Nr 57/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 54
 658. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 53
 659. Karta informacyjna nr 1/2021
  Wyświetleń: 53
 660. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 53
 661. Zarządzenie Nr 106/2021/SK z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 53
 662. Zarządzenie Nr 119/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 53
 663. 15. Interprlacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 04.06.2021r.
  Wyświetleń: 52
 664. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20.05.2021 r.
  Wyświetleń: 52
 665. Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 51
 666. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 51
 667. Zarządzenie Nr 133/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 51
 668. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 12.05.2021 r.
  Wyświetleń: 50
 669. Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL
  Wyświetleń: 46
 670. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.04.2021 r.
  Wyświetleń: 45
 671. Zarządzenie Nr 112/2021/GN z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 45
 672. Zarządzenie Nr 113/2021/GN z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 44
 673. Protokół Nr 22/5/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 43
 674. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 42
 675. Zarządzenie Nr 115/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 42
 676. Ogloszenie o przetargu licytacyjnym
  Wyświetleń: 41
 677. 12. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 09 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 40
 678. Wykonanie budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 39
 679. Protokół Nr 27/3/2021 z dnia 12 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 37
 680. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 37
 681. XXXVII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 36
 682. Uchwała Nr XXXV/359/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 35
 683. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 35
 684. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu
  Wyświetleń: 34
 685. 17. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 09.06.2021r.
  Wyświetleń: 32
 686. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.06.2021r.
  Wyświetleń: 32
 687. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
  Wyświetleń: 31
 688. Harmonogramu posiedzeń komisji Rady Miasta, w trybie stacjonarnym:
  Wyświetleń: 30
 689. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy rolne
  Wyświetleń: 29
 690. Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 29
 691. Projekt porządku obrad
  Wyświetleń: 26
 692. Protokół Nr 15/3/2021 z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 25
 693. Zameldowanie cudzoziemców
  Wyświetleń: 25
 694. Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego
  Wyświetleń: 24
 695. Uchwała Nr XXXVI/369/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 24
 696. Uchwała Nr XXXVI/372/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 24
 697. Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego
  Wyświetleń: 24
 698. Zarządzenie Nr 143/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 11 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 22
 699. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 21
 700. POSTANOWIENIE
  Wyświetleń: 21
 701. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ...... w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 21
 702. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 21
 703. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 21
 704. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 21
 705. Uchwała Nr XXXVI/371/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 20
 706. Zarządzenie nr 147/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 czerwca 2021 r
  Wyświetleń: 20
 707. Projekt porządku obrad
  Wyświetleń: 19
 708. Uchwała Nr XXXVI/370/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 19
 709. ZARZĄDZENIE NR 144 /2021/GN BURMISTRZA MIASTA Sandomierza z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 19
 710. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie
  Wyświetleń: 19
 711. Postanowienie o zawieszeniu
  Wyświetleń: 18
 712. Wymeldowanie z pobytu stałego bądź czasowego
  Wyświetleń: 18
 713. Zarządzenie Nr 146/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 18
 714. Projekt harmonogramu dyżuru Radnych w okresie od 6 lipca 2021 do 28 grudnia 2021
  Wyświetleń: 17
 715. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ..... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 17
 716. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 17
 717. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 17
 718. Wykaz NK/10/2021
  Wyświetleń: 17
 719. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ..... w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 16
 720. Wydawanie zaświadczeń o utraceniu dowodu osobistego
  Wyświetleń: 16
 721. Wykaz NK/9/2021
  Wyświetleń: 16
 722. Protokół Nr 34 z XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 14
 723. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 14
 724. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2023
  Wyświetleń: 14
 725. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy rolne
  Wyświetleń: 14
 726. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21.06.2021 r.
  Wyświetleń: 12
 727. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 12
 728. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 6
 729. Zarządzenie Nr 132/2021/GN z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 6
 730. Zarządzenie Nr 144/2021/GN z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 5