Powitanie

BIULETYN  INFORMACJI  PUBLICZNEJ
URZĘDU  MIEJSKIEGO
W  SANDOMIERZU
  
 

URZĄD  MIEJSKI  W  SANDOMIERZU
27-600 Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
woj. świętokrzyskie, powiat sandomierskiTelefon: (15) 644-01-00 centrala
             
(15) 644-01-71 sekretariat, Fax:  (15) 644-01-01 
email: sekretariat@um.sandomierz.pl  
NIP:  864-12-03-132 
REGON:  000523778
 
Urząd Miejski w Sandomierzu czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 – 15.00

 

Wydziały Urzędu - zakres kompetencji - szczegółowe dane kontaktowe
 

Numery rachunków bankowych:

27 9429 0004 2001 0000 1300 0006   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz
 
  na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu:
  podatków i opłat lokalnych,
opłaty skarbowej,
  opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów,
pełnomocnictw,
  mandatów karnych Straży Miejskiej,
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.


42 9429 0004 2001 0000 1300 0027   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz 
  na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu: gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

zobacz aktualności....
Informacja zatwierdzona przez dnia 26.02.2014 12:31
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 26.02.2014 12:31. Odsłon 165, Wersja 10
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony